Pohyby Země

Planeta Země vykonává několik pohybů:
 • Rotace - kolem vlastní osy
 • Revoluce - oběh Země kolem Slunce
 • Precese - pohyby zemské osy
 • Nutace - pohyby zemské osy

Rotace

Rotuje od západu k východu; opačný směr než Slunce
Země se otočí za 24 hodin o 360° vzhledem ke Slunci - 24 hodin je odpoledne do dalšího slunečního poledne
Sinerický (hvězdný) den - otočí se o 24 hodin vzhledem ke hvězdám; kratší den Slunečný den - otočí se o 24 hodin vzhledem ke Slunci
Důsledky rotace Země
 • Střídání dne a noci
 • Coriolisova síla - způsobuje odchylku těles který se pohybují ve směru poledníku; na severní polokouli vpravo a na jižní vlevo ve směru poledníku.
Důkazy rotace
 • Přímé
  Odchylka padajících těles; nepadá kolmo dolů, ale uchýlí se na stranu: Foucaltovo kyvadlo – má dole špičku a do písku vyrývá špačku a má vlastnost roviny kyvu a jak se Země otáčí tak to dělá rýhy.
 • Nepřímé
  Logická úvaha - pokud by se netočila Země, ale vše okolo, tak souhvězdí mají stejnou pozici vůči Zemi a je nepravděpodobné, že by se hvězdy stejně rychle otáčely kolem Země. Aby hvězda vzdálená rychle oběhla Zemi za 24 hodin.

Revoluce

Oběh Země kolem Slunce
Johannes Kepler - planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách
Nejblíže ke Slunci - přísluní 147 mil. km - leden
Nejdále od Slunce - odsluní 152 mil. km – červenec
Roční období nejsou na tom závislá
Délka oběžné doby kolem Slunce – 1 rok; 364 a čtvrt dne
Přestupný rok – je násobek 4, ale po 400 letech rok přestupný není
Důsledky oběhu země kolem Slunce
Střídání ročních období – směr je pořád stejný
V polárních oblastech - polární den (světlo) a nocPřidal: Heminqa 3. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 263
Zhlédnuto: 4574 krát