Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Dějiny umění - BarokoDějepis

Dějiny umění - Barokní malíři v Čechách

Karel Škréta1610-1674
 • Pocházel z českobratrské rodiny, pravděpodobně žák E.Sadelera
 • 1627-emigroval,1630-odešel do Itálie (konvertoval ke katolictví)
 • od 1638-Praha
 • ovlivněn benátským kolorismem, P.Veronesem, Tintoiretem, Tizianem, Carravagiem
 • maloval oltářní a ztávěsné obrazy, portréty a vyjímečně i mytologická témata
 • spojil dynamicky barokní senzualismus a dramatinost, smysl pro monumentálnost i žájnrový detail
 • vedl dílnu s řadou žáků a psolupracovníků
dílo:
 • Narození světce-(Legenda o svatém Václavu) carravagiovský typ, hra světla a stínu, ostré hrany mezi světlem a stínem
  • Napravo svatá Ludmila
  • Matka Draho míra v křeči rodičky
  • Služky, které připravují pleny pro Václava
  • Kočka (vytváří idylu rodinného prostředí)
 • Kříž- u Lorety pod Černínským palácem , tam se s kočárem proipadla Drahomíra
 • Portréty šlechticů
 • Svatováclavský cyklus - pro Augustiniány v Praze na Zderazi
 • Podobizny:
  • Muž s dlouhými plavými vlasy ¨
  • Ignác Vitanovský z Vlčkovic
  • Marie Maxmiliána ze Šternberka
Od 60.let 17.století dospěl ke klasicizujícímu pojetí
 • Svatá rodina se svatou Barborou as Kateřinou
 • Archanděl Rafael s malým Tobiášem
Později
 • Použití šerosvitu- carravagiovské pojetí -inspirace pro Halbaxe a P.Brandla
Bartoloměj Spranger (1546-1611)
 • Pocházel z Nizozemí, inspirován Parmigianinem, Corregiem a Carravagiem
 • Působil v Itáliii, ve Vídni a v Praze (na dvoře Rudolfa II.)
 • Výrazná plasticita, práce se světlem a se stínem
 • Autor mytologických, alegorických oltářních obrazů a fresek
 • V paláci Rudolfa II. v Praze: - povýšen Rudolfem do šlechtického stavu
  • Zmrtvýchvstání Krista
  • Venuše a Adonis
  • Epitaf zlatníka Müllerä
 • Měl řadu následovníků a žáků
 • Obraz Salmakis a Hermafroditos
 • 1584-členem cechu Bratrstvo a Pořádek
 • 1585 - za ženu dceru zlatníka Müllera
 • později prvky baroka
Adrian de Vries 1546/1560- 1626
 • nizozemský sochař, prvky manýrismu
 • od roku 1601 v Praze, byl dvorním malířem Rudolfa a Matyáše
 • od 1612- v Dánsku a Německu
 • od 1620 opět v Praze
dílo
 • volné platsiky na mytologické téma
  • Merkur a Psýché, Herkules, Flora
 • Reliéfů
  • Alegorie tureckých válek
  • Rudolf II.podporující umění v Čechách
 • Portrétní busty Rudolfa II.
 • Sochy koní a fontán (převážně z bronzu)
 • Autoe bronzových zahradních plastik ve Valdštejsnké zahradě v Praze (kopie- originály ve Švédsku -odvezeny 1648!!!!!Fuj!!!!)Přidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 335
Zhlédnuto: 3863 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Dějiny umění - BarokoDějepis