Tepelná výměna, šíření tepla, tepelné jevy

1) Vedením- se může šířit teplo v pevných, kapalných i plnných látkách. Při vedení tepla si atomy předávají pohybovou energii.Látky, které vedou teplo dobře ( kovy)  nazýváme tepelné vodiče. Látky, které vedou teplo špatně ( dřevo )  nazýváme tepelné izolanty. Tepelnou vodivost látek popisuje fyzikální veličina. Fyzikální veličina - součinitel tepelné vodivosti. Značka- Lambda. Jednotka W/m °C.
Stříbro, měď a hliník jsou nelepší vodiče.
= udává kolik tepla se odvede vrstvou tloušťky 1m - po průřezu 1m čtverečního. Je-li rozdílná teplota na opačných stranách vrstvy 1 °C

2) Prouděním- se může teplo šířit pouze v kapalinách a plynnech. Například: voda ohřívaná v nádobě, mořské prody, vítr

3) Zářením- se teplo šíří v průhledných látkách, plynnech, vakuum a v kapalinách špatně
- termoska

Tepelné jevy

Látky částic, které se neustále neuspořádaně pohybují. Důkazy pohybu- difúza, Brownův pohyb. Při vyšší teplotě se částice pohybují rychleji. Částice na sebe působí přitažlivými a zároveň odpudivými silami. Vnitřní E tělesa tvoří celkovou pohybovou E částic a celkovou polohovou E jejich vzájemného působení. Vnitřní E, lze změnit: 1)konáním práce 2) tepelnou výměnouPřidal: nikis99 30. 11. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 175
Zhlédnuto: 8632 krát