příklady na rezistory

 

Kolik elektronů projde průřezem drátu za 3 s, jestliže jím protéká proud 2 A?

Jaký je odpor ocelové kolejnice délky 25 m a plošném obsahu průřezu 0,45 dm2 ?

Elektrické vedení z hliníkového drátu má mít délku 360 m a jeho odpor nemá překročit 2,5 . Jaký musí být plošný obsah jeho průřezu?

Na žárovečce jsou uvedeny údaje: 4,5 V a 100 mA. Jaký je výkon a odpor žárovky?

Jak velké Jouleovo teplo se uvolní za 1 minutu na rezistoru o odporu 20 , je-li připojen ke zdroji napětí 40 V?

Tři vodiče o odporech 7 , 21 a 42 jsou zapojeny sériově ke zdroji napětí 28 V. Vypočti proud, který protéká obvodem a úbytky napětí na jednotlivých odporech.

Spotřebiče o odporech 20 , 35 a 55 jsou zapojeny paralelně ke zdroji napětí 22 V. Jak velké proudy protékají jednotlivými spotřebiči?

Tři rezistory o odporech 10 , 15 a 20 jsou zapojeny paralelně. Jaký proud prochází rezistorem 15 , když celkový proud je 1,2 A?

Ke zdroji napětí 6 V připojíme sériově dva rezistory R1 = 500 a R2 = 1000 . Jaké napětí je na rezistorech?

Jaké napětí je na rezistoru o odporu 100 , kterým projde za 1 minutu náboj 1 C?

Tři rezistory o odporech 10 , 15 a 20 jsou zapojeny sériově. Jak velké je celkové napětí zdroje, je-li na rezistoru 15 napětí 3 V?

Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 223
Zhlédnuto: 4504 krát