Letničky

afrikán rozkladitý je latinsky:
afrikán vzpřímený je latinsky?
hledík větší je latinsky?
jak se řekne latinsky astra čínská?
jak se řekne latinsky Begonie stálekvetoucí?
jak se řekne latinsky gazánie zářivá?
krásenka zpeřená je latinsky?
laskavec ocasatý je latinsky?
lichořeřišnice větší je latinsky:
Lobelka drobná je latinsky?
mák setý je latinsky:
Měsíček lékařský je latinsky:
Nestařec mexický je latinsky:
Netýkavka balsamina je latinsky:
Ostálka lepá je latinsky:
Ostalka úzkolistá je latinsky:
Slaměnka křídlatá je latinsky:
Slunečnice roční je latinsky:
Smil listenatý je latinsky:
Sporýš žkřížený je latinsky:
Starček přímořský je latinsky:
Šalvěj otevřená je latinsky:
Šalvěj pomoučená je latinsky:
Šalvěj zářivá je latinsky:
Šalvěj zelená je latinsky:
Zaječí ocásek vejčitý je latinsky:
Zářivka velkokvětá je latinsky:
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Přidal uživatel: nikca134
Datum přidání: 27. 12. 2016

Zpět na výpis testů