Eukaryota

Cytokineze je...
Do leukoplastů patří...
Do leukoplastů patří...
Do mitózy patří...
Do plastidů patří...
Haploidní buňka (1n chromozomů) vzniká při...
Hladké endoplazmatické retikulum...
Hypertonické prostředí je, jestli že koncentrace oproti buňce je...
K štěpení organických látek dochází v...
Kariokeneze je...
Karioplazma se nachází v...
Ke crossing over (překřížení) dochází někdy při...
Mitóza je
Organely jsou...
Při porušení kontrolních uzlů dochází k...
To, co zpracuje endoplazmatické retikulum, dále zpracovává...
Turgor je...
V "S" fázi dochází k...
V anafázi dochází k...
V metafázi dochází k...
V profázi dochází k...
V telofázi dochází k...
Vakuola obsahuje...
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Přidal uživatel: Nejka
Datum přidání: 20. 3. 2012

Zpět na výpis testů