Slovíčka

Série slovíček Bundesrepublik Deutschland

(Německá konverzace)

aufteilen - rozdělit, podělit
außerordentlich - neobyčejný
beitreten - vstoupit, připojit se
besetzen etw. - obsadit, zabrat něco
bestehen aus etw. - skládat se z něčeho
betragen - činit, být
bevölkern - zaplnit, zalidnit
bezeichnen j-n/etw. als etw. - označit někoho nějak
bilden - tvořit, vytvářet
das Bundesland - spolková země
das Dänemark - Dánsko
das Gebiet - území, oblast
das Griechenland - řecko
das Jugoslawien - Jugoslávie
das Mittelgebirge - středohoří
das Oberhaupt - hlava skupiny
das Riesengebirge - Krkonoše
das Schwarze Meer - černé moře
das Tiefland - nížina
davon - odtud, o tom, z toho
demokratisch - demokratický, -y
den Anstoß geben zu etw. - dát podnět (k něčemu)
der Bundeskanzler - spolkový kancléř
der Bundespräsident - spolkový prezident
der Bürger - občan
der Einwohner - obyvatelstvo
der Fall - pád, krach
der Fluss - řeka, tok
der Grieche - řek
der Italiener - Ital
der Ministerpräsident - premiér, předseda vlády
der Nachbar - soused
der Nationalstaat - jednonárodní stát
der Naturraum - přírodní prostor
der Quadratkilometer - čtvereční kilometr
der Regierungschef - ministerský předseda
der Rhein - Rýn
der Türke - Turek
der Vereinigung - sjednocení, spojení
der Zweite Weltkrieg - druhá světová válka
die Alpen - Alpy
die Amtssprache - úřední jazyk
die Art - druh, způsob
die Berliner Mauer - Berlínská zeď
die Besatzungszone - okupační pásmo
die Bevölkerung - obyvatelstvo
die BRD (Bundesrepublik Deutschland) - SRN (Spolková republika Německo)
die Bundesrepublik - spolková republika
die DDR (Deutsche Demokratische Republik) - NDR (Německá demokratická republika)
die deutsche Romantik - německý romantismus
die Donau - Dunaj
die Einwohnerzahl - počet obyvatel
die Elbe - Labe
die Fläche - plocha, povrch
die Grenze - hranice
die Großlandschaft - typ/druh krajiny
die Hauptstadt - hlavní město
die Mauer - zeď, stěna
die Nordsee - Severní moře
die Oberfläche - povrch
die Oder - Odra
die Ostsee - Baltské moře
die Republik - republika
die Siegermacht - vítězná mocnost
die Sowjetunion - Sovětský svaz
die tschechische nationale Wiedergeburt - české národní obrození
die Türkei - Turecko
die Verwaltung - správa, správní orgány
die Welt - svět
die Zone - zóna, pásmo
ehemalig - bývalý, někdejší
einheitlich - jednotný, -ě
einnehmen - zabírat, zaujímat
entspringen - pramenit
entstehen - vzniknout,
ethnische Minorität - etnická menšina
fließen - téci, plynout
föderal - federální, spolkový
gründen - založit
höchstentwickelt - vysoce rozvinutý
kaum - sotva, stěží, zřídka
münden - ústit, vlévat se
parlamentarisch - parlamentní
seit Jahrhunderten - po staletí
ungefähr - přibližně, asi
verbinden etw. mit etw. - spojovat něco s něčím
verfügen über etw. - disponovat něčím
verwalten - vést, spravovat, řídit
vielfältig - rozmanitý, mnohotvárný
westlich - západní, západně