Slovíčka

Série slovíček CAE exam

(Angličtina)

A couch potato - Být líný
Acquaintance - Známost
admission - Vstup
affirme - tvrdit
apathy - lhostejnost
arched - klenutý
assert - tvrdit
Assess - Hodnotit
At the disposal of - K dispozici
averted - odvráceno
bargain - Výhodná koupě
Be apt to - Mít tendenci něco udělat
Be bent on - Být odhodlaný něco udělat
Be eager - Být dychtivý
Be fond of - Přirůst k srdci
be on a par - Být na stejné úrovni
Be praised for - Být uznávaný za
Be prone to sth - Nachýlený něčemu
Be reluctant to - Být neochotný
blunter - tupý
Boast about - Chlubit se něčím
Brace yourself - Mentálně se připravit
Bribe - Úplatek
Bring on - Výsvětlit příčiny
By dint of - díky čemu
by heart - nazpaměť
caressing - mazlení
carve out - vybojovat si
casualty - oběť
coiled - stočený
comprehension - chápání
coniferous - jehličnatý
conscience - svědomí
considerate - ohleduplný
Contagious - Nakažlivý
Conversely - Opačně
Conversely - Opačně
Convert - Přeměnit
cram - mačkat
Crop up - Zjevit se
Dawn on - docházet
deciduous - opadavý
Deduce - Odvodit
Deliberate - Úmyslný
demand - vyžadovat
depict - zobrazovat
despise - Pohrdat
detest - Nenávidět
devote - věnovat
dispirited - deprimovaný
distinguish - odlišovat
Distort - Zkreslit
drawback - Nevýhoda
emerge - objevit se
entrepreneur - podnikatel
established - zavedený
extent - rozsah
face value - jmenovitá hodnota
Fall back on - vrhnout se
fare - jízdné
Flee from - Utéct
Fluctuate - Kolísat
fond - rád
former - bývalý
Fortnight - čtrnáct dní
frown - mračit se
fundraising - získávání financí
Gloat over - Mít škodolibou radost
gloom - šero
grasp - Porozumění
Have a go - Zkusit si to
Hence that is why - A proto
chairperson - předseda
immersed - ponořený
impartiality - nestrannost
impede - Překážet
inflame - Zanítit se
Iron out - Dát do pořádku
Kick off - Přestat pracovat
Knuckle down - Začít pracovat
Lie in - Přispat si
Liken - Přirovnat
loathe - Nesnášet
lull - ticho
maintain - udržovat
Make redundant - Propustit z práce
marsh - bažina
Meander - Klikatit se
Mishap - Nehoda
Mock - Vysmívat se
Mull over - Přemýšlet o nečem
Neglect - zanedbávat
Nevertheless - Nicméně
nuisance - obtíž
Opt out of - Neúčastnit se
panache - švih
Pay off - Splatit
perceive - vnímat
persecution - pronáslednování
Persist - Přetrvávat
Persuade - Přesvědčit
Phase out - Přestat dělat
piping - lemování
Plague by - Trápit se
pluck up - vytrhnout
Punctual - Přesný
quandary - dilema
rapport - vztah
rapt - Zaujatý
rate - Sazba
Reckon - Spočítat
Regard - považovat
reluctance - neochota
Remark - Sdělit
resent - pohoršovat
reside - Sídlit
revert - Vrátit se
rug - koberec
scrape - Škrábat
scrub - křoví
scruffy - ošuntělý
sensible - Rozumný
Set about - Dát se do něčeho
Set out - Dělat něco se záměrem
shortcomings - nedostatky
Smirk - Usmívat se
sneer at - vysmívat se
Snow under - Být přetížený
solitude - samota
spitting image of - Jakoby mu z oka vypadl
Stem from - Pramenit z
strive - usilovat
struck up - navázat
superficially - povrchně
Sustain - Utrpět
Swell up - Napuchnout
tabby cat - mourovatá kočka
tangible - hmatatelný
tanned - opálený
Tap into - Zužitkovat
tapestry - čalounění
taut - napjatý
tendons - šlachy
Therefore - Proto
thickets - houštiny
thrive - prospívat
Thus - Tím pádem
timid - Plachý
tiresome - Otravný
undiluted - neředěný
utter - pronést
vole - hraboš
wary - opatrný
wear off - vyprchat
Wipe out - Vyhladit