Slovíčka

Série slovíček Headway Unit 10

(Angličtina)

amenity - vybavení
ancestor - předek
appear - zdát se
arch - oblouk
basically - v podstatě
brewery - pivovar
bronze - bronzový
burger - hamburger
calculation - výpočet
capacity - kapacita
cathedral - katedrála
coal - uhlí
code - kód
commerce - obchod
complex - složitý
crystal - křišťálový
daily - denně
decoration - výzdoba
depict - znázornit
device - přístroj
diagnose - stanovit diagnózu
digital - digitální
distinctive - typický
district - oblast
efficient - výkonný
estate agent - obchodník s realitami
ethnic group - etnická skupina
facilities - vybavení
feat - odvážný čin
feature - rys
flash - mihnout se
float - plout
found - založit
gig - živé vystoupení
glide - klouzat
Gothic - gotický
haircut - účes
halt - zastávka
handcuffs - pouta
headache - bolení hlavy
headlight - přední světlo
headline - titulek
headphones - sluchátka
headstone - náhrobní kámen
headway - pokrok
high tech - supermoderní
home-made - domácí
chairman - předseda
changing room - šatna
influence - vliv
inner city - vnitřní město
laundry - prádlo
log onto - přihlasit se
motorbike - motocykl
motorway - dálnice
mouth (of a river) - ústí (řeky)
net - síť
newsagent - novinový stánek
nickname - přezdívka
notice board - nástěnka
online dating - seznamování po internetu
onscreen - na monitoru
operate - operovat
original - původní
outdated - zastaralý
palace - palác
penthouse - střešní byt
plumbing - potrubí
poster - plakát
print - tisknout
regeneration - regenerace
remote - dálkový ovladač
restoration - obnova
retired - v důchodu
revolving door - otočné dveře
satellite navigation - satelitní navigace
sharp - ostrý
silicon - křemík
skateboarding - jízda na skateboardu
skyline - panorama
social networking - sociální sítě
span - pole, oblouk mostu
statue - socha
stick - přilepit
sticky - lepivý
storage - skladování
suncream - opalovací krém
sunglasses - sluneční brýle
supply - dodávat
surface - povrch
surgeon - chirurg
switch - přepnout
teabag - čajový sáček
teacup - šálek na čaj
teatime - doba svačiny
thriving - prosperující
trace - vysledovat
tradition - tradice
traffic jam - dopravní zácpa
traffic lights - semafory
traffic warden - dopravní strážník
transfer - přemístit
transistor - tranzistor
treat - léčit
triumph - velké nadšení
tube - důtý válec
undivided - nerozdělený
unsupported - nepodporovaný
waiting room - čekárna
wallpaper - tapeta
wool - vlna
wrapping paper - balicí papír