Slovíčka

Série slovíček Headway Pre-Intermediate Unit 11

(Angličtina)

academy - akademie
antiques - starožitnosti
arts - humanitní vědy
awards - ocenění
backache - bolest zad
based in - sídlí v
blind - slepý
boarding school - internátní škola
bridesmaid - družička
bury - pohřbít
buyer - kupec
catch up - popovídat si
cave - jeskyně
classical - klasický
coma - kóma
coping - zvládnout
covered - pokrytý
demand - požadovat
diamond - diamant
dig - kopat
drama - drama
elite - elitní
engaged - zasnoubený
entertain - bavit
exact - přesný
expecting a baby - čeká dítě
expel - vyloučit
fantastic news - skvělé zprávy
fond of - (mít) rád
generosity - štědrost
Great to hear from you! - Jsem rád, že jsi se ozval!
great-grandson - pravnuk
guy - muž
headquarters - ústředí
hit series - oblíbený seriál
chance - šance
choir - pěvecký sbor
choirmaster - sbormistr
install - instalovat
it's been ages - je to strašně dlouho
keep in touch - být v kontaktu
kidnap - unést
leading role - hlavní role
lifestyle - životní styl
meanness - lakomost
millionaires - milionáři
model - modelka
modest - skromný
nan - babička
overdose - nadměrná dávka
paralysed - paralyzovaný
party-loving - milující večírky
passionate - vášnivý
photograph - fotografovat
plague - postihovat
plant - zasadit
popular - oblíbený
postgraduate - postgraduální
pregnant - těhotná
presenter - moderátor
promises - sliby
pronunciation - výslovnost
proof - důkaz
prove - dokázat
ransom - výkupné
release - propustit
remarry - znovu se oženit
rush - spěchat
serious - vážný
show tunes - muzikálové písně
split up - rozejít se
stroke - mrtvice
Swedish - švédský
sweetheart - miláček
terribly - hrozně
tough - těžký,obtížný
tragedy - tragédie
tragic - tragický
Tudor - tudorovský
upbringing - výchova
wealth - bohatství
What a shame! - To je škoda!
widowed - ovdovělá