Slovíčka

Série slovíček EKG elektrody a intervaly

()

0,04 s - délka s v 1/5 čtverečku
0,25 mV - vlna P nepřesahuje
10 mm - 1 mV
120-200 ms - interval PQ
160 ms - vlna T
25 mm - 1 s
4. mezižebří vlevo od sterna - V2
4. mezižebří vpravo od sterna - V1
5. mezižebří v levé medioklavikulární čáře - V4
50-120 ms - úsek PQ
80 ms - vlna P
80-100 ms - QRS komplex
80-120 ms - úsek ST
levá noha - zelená elektroda
levá přední axilární čára - V5
levá ruka - žlutá elektroda
levá střední axilární čára - V6
mezi V2 a V4 - V3
nad 420 ms - interval QT
pravá noha - zemnící elektroda
pravá ruka - červená elektroda