Dopis významné osobnosti (Dopis)

Učiteli národa Jane Ámosi Komenský,

dostal jsem příležitost vám napsat, a proto neváhám. Mám však strach, abych Vás neurazil, nemám totiž zcela pravopis v malíčku a upřímně řečeno, pochybuji i o duchaplnosti svých následujících slov.

Pokud si dobře vzpomínám z hodin dějepisu, narodil jste se v době náboženských nepokojů, v roce 1592. Však také Vy jste byl nakonec katolíky z Českých zemí vyštván. Tentokrát byli utlačováni nekatolíci, ale dnes se situace úplně obrátila. Převládá náboženství žádné, zvané ateismus, a na člověka s nějakým vyznáním se dnes dívá skrz prsty. I na katolíky.

Po odchodu z vlasti jste napsal spoustu děl, která ani dnes, v moderní době, neztratila význam. Vy jste chtěl školu udělat hrou, aby se žáci nemuseli zpaměti učit dlouhé texty, aniž by rozuměli tomu, co znamenají. Ale jak vypadá výuka dnes? Na většině škol se učí právě tak, jak jste Vy nechtěl. Studenti se do nocí učí spousty stránek zpaměti, jen aby dobře napsali písemnou práci, aby obstáli u zkoušky. Nejhorší ovšem je, že látce mnohdy vůbec nerozumí. Nepotřebují to. Hlavně když dostanou dobrou známku. Za pár dní úplně zapomenou, o čem probíraná věc byla, ale hlavně, že mají nejlepší známky, Jde jim jen o ně, o nic jiného. Jen známky, známky…

Jedno Vaše dílo se jmenuje Labyrint světa a ráj srdce. Dnešní svět je opravdu jeden velký labyrint. I dnešní školy. Moderní laboratoře s nejnovějšími pomůckami. V učebnách nejvýkonnější počítače. A před tabulí i dnes stojí pan učitel. A rozdává známky. Spravedlivě? Většinou ano, ovšem občas se objeví i výjimka, člověk, který budí dojem, že už ráno po probuzení věděl, jak vás ohodnotí, a ať mu odpovíte sebelíp, dostanete stejně známku, kterou si umanul.

Po smrti jste byl pohřben daleko od své rodné země, v Naardenu. Holandská vládu dokonce už odmítá Váš pomník udržovat. Dnešní člověk nemá zájem o osobnosti z minulosti, myslí jen na sebe. Proto i já se s vámi loučím a přeji vám, aby se o památky připomínající minulost lépe pečovalo, aby dnešní člověk nezapomněl, díky komu je vlastně na světě.


Přidal: osmikraska

Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 470
Zhlédnuto: 13550 krát
Datum publikování: 30. 1. 2012