Cesta kolem světa za osmdesát dní (Vypravování)

V indickém lese projíždí na slonu Phileas Fogg, který se vsadil, že podnikne cestu kolem světa jen za osmdesát dní.

Slon klidně prochází pod korunami stromů a vypadá to, že se za této cesty už nic nemůže přihodit. Náhle se slon zastavuje a nechce pokračovat dál v cestě. Průvodce seskočil a rozeběhl se, kryje se za stromy, podívat, co slona znepokojilo. Po pár minutách se vrací a oznamuje cestovatelům: „Průvod bráhmanů. Snažme se skrýt a nedat se spatřit.“

Odvedl slona za větve, které ho dobře maskovaly, a byl připraven okamžitě nastoupit a uprchnout, kdyby se blížilo nebezpečí. Za chvíli se objevil dlouhý průvod zpívající jednotvárné písně přerušované zvuky bubnů. V čele průvodu šli kněží s vysokými čepicemi, okolo nich pobíhaly děti a ženy. Za nimi dva páry zebů táhly velký vůz, na němž stála ohavná socha. Měla krvavě rudé tělo a čtvero paží. Kolem pasu ji „zdobil“ pás z useknutých rukou, kolem krku náhrdelník z lidských lebek. Vytřeštěné oči a vyplazený jazyk budily hrůzu. Za vozem kráčeli bráhmani, kteří vlekli mladou, šperky ověšenou ženu. Za nimi postupovali strážci se šavlemi a pistolemi, kteří nesli nosítka s mrtvolou starého muže. Za nimi kráčeli hudebníci.

„Sati, dobrovolná oběť,“ řekl sir Cromarty. Průvodce mu naznačil, aby nemluvil. Teprve když podivný průvod zmizel v lese, když zpěv a zvuk činelů i tamtamů utichl, si všichni vydechli.

„Ta žena,“ pravil sir Cromarty, „bude zaživa upálena s mrtvolou svého muže, nezávislého rádži. Bude to pro ni lepší než hrozný život, který by ji jinak čekal. Ostříhali by jí vlasy, krmili jen hrstkou rýže denně a nakonec by zemřela jako prašivý pes.“

„Tato oběť není dobrovolná,“ namítl průvodce. „Poslušně s nimi jde jen proto, že ji omámili kouřem z konopí a opia.“

Průvodce nastoupil na slona a chystal se ho pobídnout k běhu, když ho Phileas Fogg zadržel: „Měli bychom ji zachránit od těch barbarů!“

Sir Cromarty se zasmál: „Ó, vy máte srdce na pravém místě.“

„Někdy,“ odvětil klidně Mr. Fogg. „Když na tom mám čas.“

Jeho odvážným nápadem končí naše vyprávění o dobrodruhovi, který se rozhodl objet svět za osmdesát dní.


Přidal: osmikraska

Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 454
Zhlédnuto: 3591 krát
Datum publikování: 26. 1. 2012