Potřebujeme je všichni (Úvaha)

Co potřebují všichni lidé bez rozdílu? Tato otázka evokuje představu toho, bez čeho lidé doopravdy nepřežijí. často slýcháme někoho tvrdit, že nepřežije bez určitého člověka, věci nebo hodnoty. Pravdou ale je, že život by neměl dlouhé trvání bez vody, potravy, spánku, světla a tepla. člověk se během svého pobytu na Zemi vyvinul ve vyspělejšího tvora, než je zvíře, což někdy není na první pohled patrné. Nestačí mu již pouze věci, bez kterých by nepřežil, ale potřebuje okolnosti, které mu život zpříjemňují. Bez nich by již lidské bytí nebylo plnohodnotné a uspokojující.

„All you need is love,“ zpívali Beatles ve své stejnojmenné písni. Tento výrok je třeba brát s nadsázkou, přestože zní romanticky. V přírodě i ve společnosti je zakotven zvyk, že jedinec v určitém věku hledá partnera, se kterým by mohl zplodit potomky. Tomuto procesu se ale někteří lidé různými způsoby vymykají a lásku naleznou jinde.

První myšlenka materialistů bude jistě směřovat k penězům. Pro lidi žijící ve společnosti představují samozřejmost, ale potřebuje finance člověk, který bydlí stovky kilometrů od civilizace, k něčemu jinému než k podpálení ohně?

Potřeby člověka se mění v závislosti na fylogenetickém a ontogenetickém vývoji, na jeho psychice, názorech, povaze, náboženství a mnoha dalších faktorech. Z toho vyplývá, že jsou velmi individuální, a tak je možné říci, že společné potřeby každého člověka na Zemi pokryjí výše zmíněné položky nutné k přežití.

Myslím si, že mnoho lidí potřebuje místo, kam se mohou vrátit, člověka, kterému by se svěřili, svoje zájmy, cíle, motivaci a chyby, díky kterým postupují vpřed. Nebo také kartáček na zuby, oblíbené tričko a svoji pohodlnou postel. Lidé zkrátka potřebují to, co je učiní šťastnými.


Přidal: Aleinad

Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 381
Zhlédnuto: 3327 krát
Datum publikování: 30. 1. 2010