Proslov na maturitní ples - 8.C (2010) (Proslov)

Vážený pane řediteli, třídní paní učitelko, vážení učitelé, rodiče a přátelé školy, ctění spolužáci, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás jménem třídy 8.C co nejsrdečněji uvítal na maturitním plese Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích.

Je to již osm let, co jsme do této školy nesměle vstoupili plni rozpaků a očekávání, co vše nás v následujících letech čeká. Jak den za dnem ubýval, stali jsme se z ničeho nic středoškoláky a pomalu dospívali. Z holek se staly pohledné slečny a kluci se nyní tváří, jako že už dostali rozum. Jsme šťastní, že právě na této škole jsme si prožili snad nejkrásnější období našeho života.

Celý ten čas nebyl tak snadný, jak by se mohlo zdát. Bojovali jsme se všemi předměty stejně urputně jako se svými kantory.

Chci poděkovat všem našim učitelům za to, že nám v našem bloudění ukazovali správný směr.

Zvláštní dík patří naší třídní, paní učitelce Eleně Petrové za trpělivost a obětavost, kterou nás na naší cestě provázela.

Naše největší poděkování ale musí patřit našim rodičům. Vždyť právě jim záleželo na našich výsledcích mnohem více než nám.

Chci poděkovat také vám, mí spolužáci, za to, že se nám podařilo vytvořit skvělý kolektiv, který vždy táhne za jeden provaz, přestože občas každý táhne jiným směrem.

Doufám, že tento večer bude naším posledním maturitním plesem a že si jej užijete stejně, jako si jej užijeme my.


Přidal: jenikkozak

Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 333
Zhlédnuto: 16035 krát
Datum publikování: 13. 2. 2010