Proslov nejstaršího člena učitelského sboru při příležitosti zahájení nového školního roku (Proslov)

Vážený pane řediteli, vážená paní zástupkyně ředitele, vážený učitelský sbore, milí lidé zasluhující se o správný chod ústavu, drazí studenti,

jako nejstarší člen učitelského sboru jsem byl požádán, abych pronesl na začátek školního roku pár vět, proto dovolte, abych vás zde všechny přivítal, hlavně prvňáčky, protože nástup do školy bude právě pro ně nejnáročnější.

Tento školní rok nebude bojem, nýbrž příkladným soužitím snažících se učitelů, ale hlavně studentů, protože kdyby oni nebyli přítomni, mohli by kantoři jít smutně domů, proto chci upozornit deváťáky, že nebudou-li aspoň občas navštěvovat tuto budovu, jsou pro ně připraveny sankce v podobě dvojek a trojek z chování, popřípadě rozzuření ředitele školy a následný zákaz vycházek ze školy domů.

Tento rok bude rokem změn. Máme nově vymalované všechny místnosti, a proto byl do školního řádu zabudován zákaz běhu po stěnách a stropech ve špinavé obuvi. Další velkou změnou je letos nákup nových židlí a lavic díky přispění městské rady a pana starosty. Dále byl v budově zaveden školní rozhlas. Od něho jsme ale ztratili návod k použití. Proto pan školník žádá některého zručného kutila z řad žáků, zda by ten přístroj, který poskakuje po celé ředitelně, dokázal vypnout.

Drobnou změnou také prošel sbor učitelů. Letos se vysloužilý učitel Zvědavec rozhodl skoncovat s krásným povoláním učitele a na vlastní farmě začal chovat ovce a slepice. Také nás opustila paní učitelka Moravcová, která také odešla do zaslouženého důchodu. Tyto vyučující nahradí paní Olivová s panem učitelem Jahodou.

Tolik k novinkám a změnám. A nyní na závěr mi, drazí kolegové i studenti, dovolte, abych vám popřál mnoho vytrvalosti a píle, která povede ke šťastnému konci školního roku, kdy se zde zase sejdeme se slzami v očích.


Přidal: jenikkozak

Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 385
Zhlédnuto: 3701 krát
Datum publikování: 22. 12. 2012