Školy

ČR > Pardubice > Holice > Gymnázium Dr. Emila Holuba

Přidání třídy je možné až po přihlášení.

Gymnázium Dr. Emila Holuba Holice

Moderní areál Gymnázia Dr. Emila Holuba se nachází v městské části Muška v obci Holice ve východních Čechách. Zřizovatelem této střední školy je Pardubický kraj. V jejích dvanácti třídách studuje okolo 350 studentů navštěvujících čtyřleté a osmileté studium.

Historie Gymnázia Dr. Emila Holuba sahá do poloviny padesátých let minulého století, kdy byly v roce 1953 zahájeny přípravy zřízení jedenáctileté střední školy, která byla 1. září 1954 otevřena. Na konci ledna 1961 byla slavnostně otevřena přístavba školy, v září 1965 byla otevřena humanitní větev, výuka na přírodovědecké větvi byla zahájena o pět let později, v září 1970. V listopadu 1989 se gymnazisté připojili ke stávce divadel, vysokých a středních škol na protest proti zásahu SNB proti pokojné demonstraci studentů 17. listopadu na Národní třídě v Praze, později (27. listopadu) se připojili ke generální stávce za obnovu demokratických svobod. V září 1990 holické gymnázium získalo právní subjektivitu. 1. září 1998 byl položen základní kámen nového, moderního areálu Na Mušce, který byl slavnostně otevřen 31. srpna 1999 a dokončen v lednu 2003 (dostavěním sportovního areálu).

Díky moderní budově a dobrému přístupu pedagogů mají studenti Gymnázia Dr. Emila Holuba vysokou úspěšnost při přijímání na vysoké školy. Škola nabízí výuku pěti cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny), velké množství volitelných předmětů a seminářů. Do výkladu je zapojována výpočetní technika, výborně pomáhá také specializace jednotlivých učeben (učebny cizích jazyků, fyziky, přírodních věd, zeměpisu, společenských věd, výtvarné výchovy nebo informatiky), které jsou vybaveny potřebnými pomůckami a materiály. V laboratořích chemie, biologie a fyziky dochází k praktickým částem výuky.

Škola se podílí na mezinárodních projektech, pořádá pravidelné exkurze do zahraničí i výměnné pobyty, její studenti se úspěšně zúčastňují matematických, fyzikálních, literárních i jiných soutěží. Gymnázium najdeme i ve výsledcích sportovních soutěží a olympiád, čemuž napomáhá velký venkovní sportovní areál s umělými povrchy i krytá tělocvična a posilovna. Žáci se mohou účastnit lyžařských i sportovních kurzů, které pro ně škola pořádá. Jednotlivé třídy jezdí na školní výlety…

Ve školní aule se konají besedy se zajímavými hosty, přednášky, koncerty a jiné společenské akce pro žáky i veřejnost. Kulturní život studentů je podporován návštěvami kulturních institucí v Holicích, ale i ve vzdálenějších oblastech (například návštěvy divadel v Pardubicích a Praze).

Pro nově přijaté žáky je organizován adaptační kurz, aby se co nejlépe sžili se svým okolím a mohli s ním snáze komunikovat.

Jedná se o malou školu, která je navíc umístěna v malé obci, proto se zde žákům dostává mnohem osobnější přístup, než je tomu zvykem ve velkých školách v okresních a krajských městech. Studující díky tomu získávají vzdělání téměř „ušité na míru“.

Studenti se mohou stravovat v místním bufetu nebo školní jídelně. (Tamní jídla mi budou nyní po maturitě chybět, až na koprovou omáčku jsou opravdu výborná.)

Strávil jsem na Gymnáziu Dr. Emila Holuba osm let. Osm let svého dospívání. Když se na to podívám s drobným časovým odstupem, musím konstatovat, že jsem rád, že to bylo právě zde. Škola je základ života. A dobrý základ se dá získat právě zde, na jedné z nejmodernějších škol v České republice. To, že se tolik lidí v petici vyslovilo proti utlumení čtyřletého studia na holickém gymnáziu, také o něčem svědčí.

jenikkozak – Jan Kozák – bývalý student