Slovíčka

Série slovíček Maturita Solutions Pre-Intermediate - Unit 8

(Angličtina)

act - hrát, chovat se
apologise - omluvit se
arms trade - obchod se zbraněmi
ash - popel
atmosphere - atmosféra
burn - (s)pálit, hořet
climate - klima
coast - pobřeží
collapse - spadnout, zřítit se, omdlít
consume - konzumovat
crater - kráter
cross - rozezlený, rozzlobený
damage - poškození, škoda
decompose - rozložit se, rozpadnout se
destroy - zničit
destruction - zničení, poškození
devastate - devastovat
devastation - devastace
developing world - rozvojové země, třetí svět
disease - nemoc, choroba
eat out - jíst v restauraci
educate - vzdělávat
endangered species - ohrožené druhy
erupt - vybuchnout (o sopce)
eruption - erupce
famine - hladomor
flooded - zaplavený
global warming - globální oteplování
greenhouse gases - skleníkové plyny
homelessness - bezdomovectví
child labour - dětská práce
illegal - protiprávní
inform - informovat
lava - láva
litter - drobný odpad na veřejnosti
oil - ropa, olej
optional - volitelný
order - objednat
ozone layer - ozónová vrstva
pesticide - pesticid
petrol - benzín
pick up - sebrat, zdvihnout
pollute - znečistit
pollution - znečištění
poverty - chudoba
predict - předpovědět
prediction - předpověď
pressure - tlak, nátlak
prize - cena, ocenění
produce - vyrábět, produkovat
protect - chránit
protection - ochrana
public transport - veřejná doprava
racism - rasismus
reach - dosáhnout
recycle - recyklovat
reduce - omezit
renewable - obnovitelný
rock - rock
sleeping bag - spací pytel
suggest - navrhnout
sun burn - sluneční svit
terrorism - terorismus
tsunami - tsunami
vaccinate - očkovat
volcano - vulkán
war - válka
warning - varování
wave - vlna