Slovíčka

Série slovíček Unit 1 (konverzace)

(Angličtina)

always - vždy
awake - probudit se
clean - čistit
dilapidated - zchátralý
disinfect - dezinfikovat
dry up - sušit
dust - vytírat prach
eat up - dojíst
expect - očekávat
generally - hlavně
grow up - vyrůstat
hardly ever - sotvakdy
jogging - běhání
justified - vyrovnaný
leftover - zbytek
make the beds - stlát
nearly always - téměř vždy
never - nikdy
normally - normálně
occasionally - příležitostně
often - často
once a week - jednou týdně
polish - leštit
portable - přenosný
railway - železnice
rarely - vzácně
scarcely ever - sotvakdy
scrub - drhnout
seldom - zřídka
seldom - zřídka
sin - hřích
sometimes - někdy
squabbling - hádající se
statement - sdělení
sweep - vysávat
three times a year - třikrát za rok
tidy - uklízet
twice a day - dvakrát za den
typewriter - psací stroj
usually - obvykle
vacuum - vysávat
wash - mýt
wash up - mýt nádobí
waste - odpad
wipe - vysávat