Slovíčka

Série slovíček Unidat uno de Aventura 1

(Španělština)

alemán - německý
Alemania - Německo
apellido - příjmení
Brasil - Brazílie
capital - hlavní město
cómo - jak
compaňero - spolužák
de - od
de dónde - odkud
eslovaco - slovenský
Eslovaquia - Slovensko
Espaňa - Španělsko
espaňol - španělský
estudiar - studovat
francés - francouzský
Francia - Francie
gente - lidé
hablar - mluvit
Hungría - Maďarsko
checo - český
inglés - anglický
Italia - Itálie
japonés - japonský
lengua - jazyk
llamarse - jmenovat se
moneda - měna
mundo - svět
no - ne
nombre - jméno
país - země
Portugal - Potrugalsko
presidente - prezident
profesor - profesor
República Checa - Česká republika
rey - král
Rusia - Rusko
ruso - ruský
ser - být
- ano
y - a