Slovíčka

Série slovíček Sprechen Sie Deutsch 1 - Lektion 1

(Němčina)

aber - ale
arbeiten - pracovat
auf der Party - na večírku
Auf Wiedersehen! - Na shledanou!
Bis bald! - Zatím ahoj!/Na shledanou!
bitten - prosit
da - tu, tady
Danke. - Děkuji.
danken - děkovat
dann - potom, pak
das - to
dort - tam
du - ty
e Frau - žena, paní
e Party - večírek
e Schwester - sestra
entschuldigen - omluvit
Entschuldigen Sie!/Entschuldigung! - Promiňte!
er - on
es - ono
Es freut mich./Freut mich. - Těší mě.
finden - najít, shledávat
ganz - celý, zcela, docela, úplně
gehen - jít, chodit
gut - dobrý, dobře
Guten Tag! - Dobrý den!
Hallo! - Ahoj! (při setkání)
heißen - jmenovat se
ich -
Ich bin aus Stuttgart. - Jsem ze Stuttgartu.
Ich bin noch Student. - Jsem ještě student.
Ich studiere Englisch und Französisch. - Studuji angličtinu a francouzštinu.
ja - ano
jetzt - nyní, teď
kennen - znát
Kennen Sie die Frau dort? - Znáte tu paní?
kommen - přijít, přijet, přicházet, přijíždět
lange - dlouho
leben - žít
lernen - učit se
machen - dělat
Mein Name ist Claus. - Jmenuji se Claus.
mein, meine, mein - můj, moje, moje
nämlich - totiž
nein - ne
noch - ještě
r Freund - přítel, kamarád
r Herr - pán, pan
r Name - jméno
r Spaß - žert
r Student - student
r Tag - den
s Mädchen - děvče
sein - být
schon - již, už
Sie - vy
sie - ona, oni
Sie lebt jetzt in Deutschland. - Žije nyní v Německu.
Sie wohnt jetzt in München. - Bydlí teď v Mnichově.
studieren - studovat
toll - skvělý, skvěle
Tschüs! - Ahoj! (při loučení)
überhaupt - vůbec
übrigens - ostatně
und - a
verstehen - rozumět někomu/něčemu (4. pád)
Verstehst du Deutsch? - Rozumíš německy?
viel - mnoho, hodně, moc
warum - proč
was - co
wer - kdo
wie - jaký, jak, jako
Wie finden Sie die Party? - Jak se vám líbí večírek?
Wie geht es dir? - Jak se ti daří?
wir - my
wo - kde
woher - odkud
Woher sind/kommen Sie? - Odkud jste?
wohnen - bydlet