Slovíčka

Série slovíček eolf.univ-fcomte.fr/uploads/ressources/listening

(Angličtina)

able-bodied - tělesně schopný, zdatný
accessible - přístupný, dosažitelný
accustomed - zvyklý na
admit - přiznat
affable - vlídný, přátelský
aim - mířit, snažit se, úmysl
amazement - úžas, ohromení
anguish - trápení, mučivá úzkost
anchore - kotvit, připevnit
appetite - chuť k jídlu, touha
applause - potlesk
appreciate - oceňovat
arouse - vzbuzovat, vyvolat
artistic - umělecký
assembly - schůze, shromáždění
at ease - volně, pohodlně, bez rozpaků
bar - tyč
barring - blokující
battle - bitva, bojovat
battlefield - bojiště
bearable - únosný, snesitelný
blaze - požár, třpyt
blurt - vyzradit, vyhrknout
brakes - brzdy
break in - zkrotit (koně), zaběhnout (stroj)
brute - hovado, surovec
bump - boule, hrbol
cabin - chatrč, bouda
cackle - kdákat
canoe - kánoe
canvases - plátna
capitulate - vzdát se
captivate - zaujmout, fascinovat, okouzlit
cease - přestat
citizen - občan
clock - kvokat, kdákat
come upon - potkat, narazit na
command - velit komu, rozkazovat
commiserate - politovat, vyjádřit soucit
companion - společník, druh
comparison - porovnání, přirovnání
compassion - soucit, slitování
condescension - blahosklonnost, povýšenost
conditioned - podmíněný, určený
confide in - důvěřovat komu, svěřit komu
consciousness - vědomí, uvědomění
consider - považovat, vzít v úvahu
constant - pevný, neustálý
corpse - mrtvola
craft - plavidlo
current - běh, tah
customary - obvyklý, běžný
dairy - mléčný
damsel - slečna
declare - prohlásit
defeat - porážka
denounce - kritizovat
dent - vroubek, důlek
desperation - zoufalství
determine - rozhodnout se, určit
devout - oddaný, zbožný
diameter - průměr
disarm - odzbrojit, zneškodnit
disarming - odzbrojující
discreet - nenápadný, taktní
dismay - zděšení, hrůza
disobey - neuposlechnout, porušit
distress - strach, úzkost
down - peří, chmýří
drag - táhnout
draw on - natahovat, vést kam
economy - úspornost, šetrnost
effort - snaha, úsilí
eider duck - kajka
emperor - císař
enlist - odvést (na vojnu), zapsat
enormity - nesmírnost, obludnost
enthusiasm - nadšení, zanícení
essential - zásadní, podstatný
exclaim - zvolat
exploit - čin, výkon
fable - bajka
fame - sláva
feeble - slabý, mdlý
feminine - ženský
fetch - dosáhnout, vynést kolik
fickle - nestálý, přelétavý
firmly - pevně
flair - instinkt, smysl pro
flee - uprchnout
flesh - maso
fur - kožich, srst
furious - zuřivý
gain - dosáhnout čeho
gallop - trysk, rychle pokračovat
gnaw - hryzat, hlodat
go down in history - zapsat se do historie
grab - chytnout, popadnout, zatknout
gracefully - elegantně, uhlazeně
gratitude - vděčnost
gruff - drsný, hrubý (hlas)
habit - zvyk
halt - zastavit
hatch out - klubat se
haunt - strašit
hose - hadice
challenge - výzva
charter - najmout si
chasm - propast, strž, rokle
impertinent - drzý, neslušný
in hot pursuit - těsně v patách
infidelity - nevěra
inner - vnitřní
insight - vhled, porozumění
inspect - prohlédnout, prozkoumat
intend - mít v úmyslu
ivory - slonovina, kel
Jew - žid
layer - vrstva
legendary - pověstný
limp - kulhání
limping - kulhavý
luscious - přitažlivý, sladký
magician - kouzelník
magnificent - velkolepý, nádherný, grandiózní
majestically - velkolepě
marvel - div, zázrak
master - zvládnout, opanovat
masterpiece - mistrovské dílo
measly - mizerný, ubohý
merrily - vesele
mimicking - napodobování
mischievous - rozpustilý, uličnický
mortally - smrtelně
mount - kůň
mount - zvyšovat se
mourn - truchlit, naříkat
nurse - ošetřovat
obscure - skrytý, podivný, neznámý
observe - pozorovat
obstackle - překážka, zátaras
officer - důstojník, vedoucí pracovník
oil - tuk
oil well - ropný vrt
overland - pozemní, po souši
packed - narvaný, přeplněný
paralyse - ochromit
parliament - parlament
passer-by - kolemjdoucí
patch - místo, skvrna, kousek
pendulum - kyvadlo
peremptory - kategorický, nekompromisný
permission - povolení
persuade - přesvědčovat, přimět
playful - žertovný, laškovný
plead - prosit, žádat, hájit se
point out - poukázat na co
pollen - pyl
possession - vlastnictví, držení, sebeovládání
precipice - sráz
private - vojín
Prussia - Prusko
put out - uhasit
quilt - prošívaná deka
rabbi - rabín
recognition - rozpoznání, známost
recruit - verbovat, branec
regime - režim, systém
relatively - poměrně
remarkable - pozoruhodný, stojící za povšimnutí
renowned for - proslulý, věhlasný kvůli
reply - odpovědět, odpověď
repressive - donucovací, potlačovací
reproach - vyčítat, kárat
resounding - hlasitý, zvučný
reward - ocenit, odměnit
roll down - valit se dolů
ruin - zřícenina, ruina
scratch - škrábat, drápat
seize - uchopit
sentimental - citový
shaman - šaman
shock - šok, otřes
silk worm - housenka bource morušového
slam - (za)bouchnout
slaughter - vyvraždit, vybíjet
snail - hlemýžď
somewhat - poněkud, jaksi
southernmost - nejjižnější
soy - sója
sparkle - jiskra, třpytit se
speech - řeč, mluva
splint - dlaha
spy - zahlédnout
stammer - koktat, zajíkat se
steppe - step
stick - hůl
stiff - ztuhlý, nehybný
stone age - doba kamenná
storey - poschodí (GB)
strain - napětí, tlak
stroll - procházet se
sturgeon - jeseter
subsequent - následující
surrounding - okolní
surroundings - okolí
suspect - podezřívat, tušit
suspend - zavěsit, zastavit, vyloučit
sympathetic - chápavý, účastný
symposium - konference, odborná porada
synagogue - synagoga
taciturn - zamlklý, mlčenlivý
tap - ťukat
temper - nálada, povaha, vznětlivost
tension - napětí
terrified - vyděšený
territory - území
threaten - vyhrožovat
thunder - hřmět, burácet, láteřit
tick - tikání, tikat
torture - mučit, mučení
tower - tyčit se
trembling - chvění, roztřesený
trot - klus, klusat
truck - nákladní auto
trunk - kmen stromu, chobot, kufr
twinkle - jiskra, mrknutí
unassuming - skromný
Unidentified Flying Object - neznámé létající těleso (UFO)
utter - vyslovit
vigilant - ostražitý, bdělý
vigorously - důrazně
villager - vesničan, venkovan
volunteer - dobrovolník
wax - vosk
wit - důvtip, zdravý rozum
worm - červ
wound - zranění, zranit
wretch - ubožák, mizera