Slovíčka

Série slovíček English literature for the graduation exam

(Angličtina)

accent - přízvuk
alliteration - aliterace
alongside - vedle, současně
Angles - Anglové
Anglo-Saxons - Anglosasové
approximately - přibližně
arise - vzniknout
armour - brnění
biblical stories - biblické příběhy
bishop - biskup
brave deeds - statečné činy
capture - zajmout
cave - jeskyně
Celts - Keltové
contemporaries - současníci
contribute - přispět
crank - klika
dedicated - zasvěcený, oddaný
defence - obrana
devotion - oddanost, nadšení
disappear - zmizet
discredited - zpochybňovaný
divine office - bohoslužba
double nature - dvojí přirozenost
dragon - drak
duchess - vévodkyně
earnest - vážný
Elegiac poems - elegické básně
endorsed - potvrzený
enhance - pozvednout na vyšší úroveň
ensue - následovat
fame - sláva
faulty - chybný
fierce - krutý
flood - potopa
fowls - ptactvo, drůbež
funeral - pohřeb
futile - marný
glory - sláva
God the Creator - Bůh stvořitel
guild - spolek
harsh - drsný
heroic - hrdinský
hilarious - rozpustilý, veselý
chant - monotónně odříkávat
church service - bohuslužba
illiterate monk - negramotný mnich
infallible - neselhávající
inherit - zdědit
insight - porozumění
Jonah - Jonáš
Jutes - Jutové
keys - klávesy
knight - rytíř
lament - nářek
lion’s den - jáma lvová
lyric - lyrická báseň
manuscript - rukopis
martial rhythm - vojenský rytmus
mass - mše
Medieval - středověký
Middle Ages - středověk
mortal - smrtelník, pozemšťan
Noah - Noe
noble - ušlechtilý
nomadic - kočovný
occur - stát se
organ - kolovrátek, varhany
page - páže
parcel - pozemek
peculiar - zvláštní
peers - současníci
peoples - národy
perish - zahynout
pervaded - prostoupený
pilgrim - poutník
ploughman - oráč
plunge - potápět se
ponder - uvažovat
praise - chvála
praise - chválit, cenit
presumed - předpokládaný
priest - kněz
profound - hluboký
purse - peněženka, měšec
recognisable - patrný, zřetelný
release - pustit na svobodu
religious based - náboženský, s náboženskou tematikou
remain - zůstat
resentment - zášť
resist - odolat
reverence for womanhood - úcta k ženám
rich source - bohatý zdroj
rising waters - vzedmutá voda
Romans - římané
rood - kříž
Saxon - Sasové
secular - světský
shy - plachý
sombre - ponurý
stable - stáj
stretch - rozprostírat se
stringed instruments - strunné nástroje
subsequently - následně
take up - ujmout se
Teutonic - germánský
the Old Testament - Starý zákon
thus - tak
tribe - kmen (skupina lidí)
unique - jedinečný
vast - rozlehlý
Vikings - Vikingové
vintner - vinař
virtue - síla
wandering minstrel - potulný pěvec
whale - velryba
wisely - moudře