Slovíčka

Série slovíček Headway Elementary - Unit 6

(Angličtina)

bedtime - čas jít spát
between - mezi
bike - kolo
brilliant - vynikající
can - umět, moci
Canada - Kanada
concert - koncert
conversation - konverzace
could - mohl, uměl, mohli, uměli
Czech - český, čeština, čech
Czech Republic - česká republika
do homework - dělat úkol, dělat úkoly
eye - oko
fall in love - zamilovat se
family - rodina
feel - cítit
football - kopaná, fotbal
genius - génius
hear - slyšet
her - ji, jí, její
his - jeho
hour - hodina
house - dům
check - kontrolovat
chess - šachy
initial - počáteční, první
Italian - italský, italština
Japanese - japonský, japonština
know - znát, vědět
large - velký, obrovský
last - minulý
laugh - smát se
little - malý
manager - manažér, ředitel
month - měsíc
next - příští
now - nyní, teď
our - náš
paint - malovat
pianist - pianista, klavírista
piano - piano, klavír
poetry - poezie
poor - chudý
Portuguese - portugalský, portugalština
practise - procvičovat
question - otázka
really - opravdu, skutečně
require - požadovat, chtít
sad - smutný
save - šetřit, ušetřit
sea - moře
see - vidět
sell - prodat, prodávat
Spanish - španělský, španělština
spell - hláskovat, psát pravopisně správně
spelling - pravopis
spend - utratit
style - styl, sloh
sun - slunce
swim - plavat
their - jejich
think - myslet
today - dnes
travel - cestovat
until - až do, než
use - užít
very - velmi
very well - velmi dobře
was - byl, byl jsem
was born - byl narozen, byla narozena
wear - nosit, mít na sobě
well - dobře
were - byli, byli jste, byli jsme
yesterday - včera
yesterday evening - včera večer