Slovíčka

Série slovíček Market leader upper intermediate

(Angličtina)

articulate - zřetelný
concise - výstižný
digress - odbíhat
eloquent - výmluvný
inhibited - nesmělý
rambling - nesouvislý
seldom - zřídka
succinct - výstižný