Slovíčka

Série slovíček Glykopeptidy Lipoglykopeptidy Polypeptidy Ansamyciny

(Chemie)

bacitracin neomycin - framykoin složení, lokální užití
colistin polymyxin E bacitracin - polypeptidy
dalbavancin daptomycin - lipoglykopeptidy
daptomycin - účinný i na biofilm
klindamycin dalbavancin rifampicin - co se dostane až do kostí u osteomyelitidy (3x)
rifampicin rifabutin rifamixin - ansamyciny
VanA - gen zodpovědný za rezistenci vůči glykopeptidu vankomycinu
vankomycin teikoplanin - glykopeptidy