Slovíčka

Série slovíček Tetracykliny, glycylcykliny, aminoglykosidy

(Chemie)

amikacin - rezervní ATB, široké spektrum i na rezistentní G- kmeny, nefrotoxické, proniká do NS
gentamicin - široké spektrum, ototoxické na vláskové buňky
gentamicin netilmicin tobramycin amikacin - silné, účinné aminoglykosidy
chloramfenikol - Gray baby syndrom, dobrý průnik do CNS
chloramfenikol - bakteriální meningitidy, břišní tyfus, abscesy CNS, komplikované infekce Haem. influ. ser b
kanamycin neomycin - velmi toxické, lokální použití
netilmicin - stejné spektrum jako gentamicin, nižší toxicita
plazmomicin - nové aminoglykosidy, široké spektrum, nižší nefro a oto toxicita
spektinomycin - bakteriostatické léčba kapavky N. gonorrhoeae
streptomycin - antiTBC 1. řady, zoonózy
streptomycin kanamycin neomycin spektinomycin - aminoglykosidy s vymezenou indikací
tetracyklin doxycyklin minocyklin - tetracykliny
tigecyklin - glycylcykliny
tobramycin - inhalačně u pseudomonádových infekcí plic