Slovíčka

Série slovíček Mechanismus účinku atb

(Chemie)

bakteriocidní aminoglykosidy bakteriostatické tetracykliny - účinek na 30S podjednotku ribozomů
bakteriostatické makrolidy linkosamidy chloramfenikol - účinek na 50S podjednotku
beta laktamy glykopeptidy antituberotika - inhibitory syntézy buněčné stěny
flucytosin - inhibice syntézy DNA kvasinek
griseofulvin - inhibice syntézy DNA u dermatofytů
chinolony - inhibice DNA gyrasy
ketokonazol flukonazol amfotericin B - poškoení buněčné membrány mikromycet
nitroimidazoly - destrukce bakteriální DNA
polypeptidy (colistin polymyxin B) - poškození buněčné membrány
rifampicin - inhibice syntézy mRNA
streptograminy oxazolidinony - nově vyvíjené inhibitory proteosyntézy
tetracykliny chloramfenikol cefalosporiny II. generace karbapenemy ureidopeniciliny rifampicin - širokospektrální atb (6)