Slovíčka

Série slovíček Recepturní výcuc zk

(Latina)

ad libitum - ad l(ib). dle libosti
ad manus medici - ad man. med. do rukou lékaře
adde - add. přidej
aliquot - aliq. několik, trochu
ana partes aequales - aa (p. aeq.) po stejých částech
annus i m - rok
bacillus - bac. tyčinka
cito - cito, rychle
compositus - comp. složený
coque - coq. uvař
cum formula - c. form s opisem receptu
da signa - D. S. vydej a označ
dentur tales doses - d. t. d. ať jsou dány takové dávky
dies diei m - den
divide in partes aequales - d. in p. aew
emplastrum - empl. náplast
exacte - exact. přesně, důkladně
fiat - f. ať vznikne
globuli vaginales - glob. vag. pochvové kuličky
gossypium - gossyp. vata
guttatim - guttat. po kapkách
guttatorium - guttator. kapátko
guttatorius - gutt. kapací
hebdomas adis f - týden
hora - h. hodina
charta - chart. sáček
ibidem - tamtéž
lege artis - l. a dle pravidel umění
linimentum - linim. mazání
manu propria - m. p. vlastní rukou
massa pro suppositoriis - mass. pro supp. čípková hmota
massa tabulettarum - mass. tbl. tabletová hmota
mensis is m - měsíc
misce fiat - m. F míchej, ať vznikne
numero - no. v počtu
pro die - p. die na jeden den
pro dosi - p. d. na jednu dávku
pulveres divisi - pulv. div.
quantum satis - q. s. kolik stačí, kolik je třepa
recipe - Rp. vezmi
repete - rep. opakuj
signa - s. označ
signetur suo nomine - ať je označeno jménem léku
solutus - sol. rozpuštěný
species - spec. čajová směs
statim - statim ihned
sub signo veneni - s. s. v. pod označením jed
suo nomine - s. n. jménem léku
suppositorium - supp. čípek
tabulettae effervescentes - tbl. efferv. šumivé tablety
tales doses - t. d. takové dávky
totus - tot. všechen
us fiant - us f. aby vzniklo
usus - us. užití, potřeba
vulgaris - obyčejný