Slovíčka

Série slovíček Umístění a místo

(Latina)

acralis e - okrajový ŘEC
ante - před, dopředu
antepositio onis f - posunutí polohy dopředu
anterior ius - přední
antero - pozice vepředu
centralis e - centrální
collateralis e - poboční, ležící na stejné straně
dexter tra trum - pravý
dextro - uložení na pravé straně
ecto exo - vně, mimo ŘEC 2
endo - uvnitř ŘEC
eodem loco - na stejném místě
epi - nad ŘEC
externus a um - vnější, zevní
extra - mimo, vše
hyper - nad, zvýšená funkce ŘEC
hypo - pod ŘEC
inferior ius - dole
infero - pozice dole
infra - pod
intermedius a um - prostřední
internus a um - vnitřní
intra - uvnitř
lateralis e - boční, ležící dále od středu
lateris dextri - na pravé straně
lateris sinistri - na levé straně
latero - uložení na boku
localis e - místní, omezený na určité místo
loco - v místě
loco cicatricis - v místě jizvy
loco typico - na typickém místě
locus i m - místo
locus minoris resistentiae - místo menšího odporu
marginalis e - okrajový
medialis e - přistřední, ležící blíže při středu
medianus a um - středový
medius a um - střední
mesialis e - přístřední, blíže ke středu U ZUBU
meso - střední, mezi ŘEC
meta - za ŘEC
positio onis f - poloha
post - za, po
posterior ius - zadní
postero - pozice vzadu
prae - před (i časově)
pro - před, dopředu ŘEC
retro - za (i časově)
sinister tra trum - levý
sinistro - uložení na levé straně
sub - pod, nižší stupeň
superior ius - nahoře
supero - pozice nahoře
supra super - nad 2 výrazy
topos - místo řecky