Slovíčka

Série slovíček Smrt

(Latina)

ante mortem - před smrtí
cadaver eris n - mrtvola
exitus us m - klinická smrt (letalis k tomu přidat)
finis is m - konec života
horror mortis - strach ze smrti
in articulo mortis - v okamžiku smrti
in fine - při umírání
letalis e - smrtelná
livor mortis - posmrtná skvrna
moribundus a um - umírající, osoba kdo je na umření
moriens entis - umírající
mors biologica - trvalé zastavení životních funkcí
mors clinica - klinická smrt, zástava dechu a činnosti srdce (někdy lze obnovit)
mors in tabula - smrt na operačním stole
mors lentissima - velmi pomalá smrt
mors mortis f - smrt LAT
mors neonatalis - smrt novorozence do 10 dnl
mors praenatalis - smrt před narozením novorozence (nezačal ješt dýchat)
mors subita - náhlá smrt
mortuus a um - mrtvý
nekros - mrtvola řecky
post mortem - po smrti
rigor mortis - posmrtná ztuhlost
signum mortis - znak smrti
thanatos - smrt řec