Slovíčka

Série slovíček Zlomeniny

(Latina)

d ad axim - posun v ose, úhlový posun úlomků
d ad longitudinem cum contractione - posun úlomku po délce se stažením (překrývající plomky)
d ad longitudinem cum distractione - posun po délce s oddálením úlomků
d ad longitudinem cum implantatione - podun úlomků po délce se zaklíněním
d ad peripheriam - posun úlomku po obvodu, zakroucení
dislocatio ad latus - posun úlomku ke straně
f aperta - otevřená zlomenina (přes kůži)
f clausa - uzavřená zlomenina (bez porušení kůže)
f comminutiva - roztříštěná zlomenina (více než 6 fragmentů)
f completa - úplná zlomenina (až po okostici)
f complicata - komplikovaná zlomenina
f compressiva - kompresní zlomenina
f cum dislocatione - zlomenina dislokovaná s posunem
f dentata - zubovitá zlomenina
f directa - přímá zlomenina
f impressiva - vpáčená zlomenina (ploché kosti)
f incompleta - neúplná zlomenina, nalomení, naštípnutí
f incuneata - zaklíněna zlomenina
f indirecta - nepřímá zlomenina
f infecta - infikovaná zlomenina
f longitudinalis - podélná zlomenina
f male sanata - špatně zahojená zlomenina
f multiplex - mnohočetná zlomenina
f obliqua - šikmá zlomenina
f parietalis - částečná zlomenina
f pathologica - patologická zlomenina
f simplex - jednoduchá zlomenina
f sine dislocatione - nedislokovaná, bez posunu zlomenina
f spiralis - spirální zlomenina
f spontanea - samovolná zlomenina
f transversa - příčná zlomenina
f traumatica - traumatická zlomenina
fractura ae f - zlomenina
fractus a um - zlomený
infractio onis f - nalomení