Slovíčka

Série slovíček Lekce 14

(Latina)

adenocarcinoma tis n - rakovina žlázy
angina ae f - angina
angioscleroticus a um - týkající se sklerózy cév
bilifer a um - vedoucí žluč
bilis is f - žluč
bipolaris e - bipolární
bradycardia ae f - zpomalená srdeční činnost
bradypnoe es f - zpomalené dýchání průdoškového původu
broncholithos i m - průduškový kámen
bronchopneumonia ae f - ložiskový zánět plic
bronchospasmus i m - křeč svalstva průdušek
carcinophobia ae f - strach před onemocněním rakovinou
cardiodynia ae f - bolest v srdeční krajině
cardiopathia ae f - srdeční onemocnění
cicatrix icis f - jízva, zavivová tkáň nahrazující ztracenou tkáň
claustrophobia ae f - strach z uzavřených místností
cleptomania ae f - chorobné kradení
costodiaphragmaticus a um - týkající se žeber a bránice
cytopenia ae f - snížení počtu buněk
diathermia ae f - lokální přihřívání proteplování
dimetria ae f - zdvojená děloha
diplegia ae f - oboustranné ochrnutí těla
diplopia ae f - zdvojené vidění
discrepantia ae f - rozpor neshoda rozdíl
disomia ae f - zrůda se zdvojeným tělem
electrolysis is f - rozklad elektrolytu
encephalopathia ae f - mozkové onemocnění
enterocolitis itidis f - zánět tenkého a tlustého střeva
enterorrhagia ae f - krvácení ze střeva
enterostenosis is f - zúžení střeva
enterostomia ae f - vyústění střeva ven
erythrocytus i m - červená krvinka
erythrodermia ae f - zánětlivé zarudnutí kůže
erythrophagia ae f - pohlcování řervených krvinek
fibroma tis n - nezhoubný vazivový nádor
gastrectomia ae f - vynětí žaludku
gastrodynia ae f - žaludeční bolesti
gastrorrhagia ae f - krvácení do nitra žaludku
gastrospasmus i m - křečový stah žaludku
glycaemia ae f - hladina cukru v krvi
glycosuria ae f - cukr v moči
graphomania ae f - chorobná psavost
gynaecologia ae f - gynekologie
haematogenes es - vzniklý krevní cestou
haematologia ae f - nauka o krvi
haematuria ae f - krev v moči
haemolysis is f - rozpouštěný krevní cestou
hemiplegia ae f - obrna jedné poloviny těla
hepatodystrophia ae f - odumření jaterní tkáně
hydraemia ae f - voda v krvi
hydrocephalia ae f - vodnatelnost mozku
hydrophobia ae f - chorobný strach před přijímáním tekutin
hydrorrhoea ae f - výtok vodnaté tekutiny
hydrotherapia ae f - léčení vodou
hydrothorax cis m - nahromadění tekutiny v pohrudniční dutině
hysterectomia ae f - vynětí dělohy
cheilognathopalatoschisis is f - vrozený rozštěp horního rtu, čelisti a tvrdého patra
cheiloschisis is f - vrozený rozštěp horního rtu
cheirospasmus i m - křeč svalů ruky
chemotherapia ae f - léčení chemickými přípravky
cholaemia ae f - žluč v krvi
cholecystectomia ae f - vynětí žlučníku
intoxicatio onis f - otrava
laparotomia ae f - otevření břišní dutiny
leucaemia ae f - leukémie
leucocytopenia ae f - nedostatek bílých krvinek
leucopathia ae f - porucha množství bílého barviva
macrodactylia ae f - dlouhé prsty
macroscopia ae f - viditelnost pouhých okem
macrosomia ae f - nadměrný vzrůst
mammographia ae f - rentgenové znázornění prsu
mastodynia ae f - bolest prsu
megalocardia ae f - nadměrně velké srdce
megalocytus i m - nadměrně velká červená krvinka
megalomania ae f - chorobné zveličování
meningoencephalitis itidis f - současný zánět mozku a mozkových plen
metrorrhagia ae f - krvácení z dělohy mimo menstruaci
microcephalia ae f - malá hlava
microsomia ae f - trpasličí vzrůst těa
monarthritis itidis f - zánět jednoho klouby
monatomicus a um - vztahující se k jednomu atomu
monitor oris m - přístroj pro sledování životních funkcí
monochromaticus a um - jednobarevný
monoplegia ae f - ochrnutí jedné končetiny
monstrum i n - zrůda
myocarditis itidis f - zánět srdečního svalu
nephralgia ae f - ledvinová bolest
nephrosclerosis is f - ztvrdnutí tepen a tepének ledvin
nephrostomia ae f - vyústění ledviny navenek
nephrotomia ae f - řez ledvinou
neuralgia ae f - bolest nervového původu
neurologia ae f - nauka o nervových chorobách
neuropathia ae f - onemocnění nervů
oculomotorius a um - okohybný
olfactophobia ae f - chorobný strach ze zápachu
oligomenorrhoea ae f - menstruace v delších odstupech
oligophrenia ae f - slabomyslnost
oliguria ae f - snížené vylučování moči
otalgia ae f - bolest ucha
pandemia ae f - epidemie po mnoha zemích
panneuritis itidis f - zánět mnoha nervů
panplegia ae f - ochrnutí celého těla
pharmacotherapia ae f - léčení léčivy
pneumothorax cis m - hrudní plynanost, vzduch v hrudní dutině
pneumotomia ae f - otevření plíce
polyarthritis itidis f - současný zánět několika kloubů
polymenorrhoea ae f - častější menstruační krvácení
polymorphismus i m - tvarová pestrost
polyneuritis itidis f - zánět několika nervů
polyuria ae f - nadměrné močení
proteinuria ae f - vylučování bílkovin močí
protozoologia ae f - nauka o prvocích
pseudoanaemia ae f - nepravá chudokrevnost
pseudocystis is f - nepravá cysta
pseudoneoplasma tis n - nepravý nádor, útvar podobný nádoru
psychopathia ae f - duševní onemocnění
punctiformis e - podobný bodu
pupillometria ae f - měření oční zornice
pyelolithiasis is f - přítomnost kamene v ledvinné pánvičce
pylorostenosis is f - zúžení vrátníku
pyogenes es - vzniklý hnisáním
pyoperitonaeum i n - hnis v peritoneální dutině
pyromania ae f - chorobné žhářství
pyrophobia ae f - chorobný strach před ohněm
pyrotherapia ae f - léčení vyvoláním horečky
pyuria ae f - hnis v moči
reactibilitas atis f - schopnost reagovat odpovídat na podnět
sideropenia ae f - nedostatek železa v krvi
spasmolysis is f - uvolnění křečí
spondylarthrosis is f - degenerativní onemocnění meziobratlových kloubů
staphylococcicus a um - vyvolaný stafylokoky
stomatologia ae f - zubní lékažství
supravaginalis e - nadpoševní
tachycardia ae f - zrychlená srdeční činnost
tetraplegia ae f - ochrnutí všech 4 končetin
tetrotus i m - zruda mající 4 uši
thoracodynia ae f - bolest hrudníku
thrombocytopenia ae f - nedostatek krevních destiček
thrombophlebitis itidis f - zánět žil provázený srážením krve
toxicomania ae f - chorobná závislost na droze
tracheostomia ae f - vyústění průdušek navenek
tricephalus i m - zrúda ze třemi hlavami
trigonum i n - trojúhelník
trichalgia ae f - bolestivost při doteku vlasů
tripus odis m - trojnožka
unigravida ae f - žena jednou těhotná
universalis e - obecný
uraemia ae f - moč v krvi
uranalysis is f - rozbor moči
urolithiasis is f - močové kameny
urolithos i m - močový kámen
urophobia ae f - strach před nutností močin v nevhodné době
urosepsis is f - spojený účinek sepse a úremie
via ae f - cesta