Slovíčka

Série slovíček Nervous system AJ

(Angličtina)

axon - axon
axon terminals - konce axonu
blood flow - krevní oběh
brain - mozek
brain tissue - mozková tkáň
brainstem - mozkový kmen
central nervous system - CNS
cerebellum - mozeček
cerebrum - koncový mozek
comatose - bezvědomí
concussion - otřes mozku
cone rod - tyčinky, čípky
dendrites - krátké výběžky
diencephalon - diencephalon
disabilities - neschopnosti
disorder - disturbance
embolism - dislodging of clot
enclosed - uzavřen
graft - štěp
grand petit mal - stavy epilepsie
innermost layer - nejvnitřnější obal
meninges - mozkové obaly
midbrain - středn ímozek
migraine - migréna
myelin sheath - myelinová pochva
node of ranvier - Ranvierovy zářezy
numbness - lack of sensation
olfactory bulb - čichová ploténka
outermost layer - nejvnějšnější obal
peripheral nervous system - PNS
result in death - skončit smrtí
seizure - záchvat
sensory - smyslové nervy
Schwanns cells - Schwanovy buňky produkující myelin
spinal cord - páteřní mícha
stroke - cerebrovascular accident, mrtvička
synapse - synapse
thrombosis - clot formation
thrombotic - sraženinový
unconscious - v bezvědomí
uncontrollable - nekontrolovatelný
vague - uncertain, unclear