Slovíčka

Série slovíček frázový slovesa

(Angličtina)

broke down - porouchat se
brought up - vychovat
build up - stupňovat se
carry out - provést
catch up with - dohonit
come across - setkat se
come up against - narazit na problém
come up with - navrhnout, přijít s nápadem
do away with - zrušit
dropped off - vyložit
fill in - vyplnit
get at - mířit
get away with - něco projít
get on with - vycházet
get over - uzdravit se
get round to - konečně něco udělat
give in - odevzdat
give up - přestat, vzdát
go down with - skolit
going on - dařit se
head for - mířit, přesouvat se
join in - přidat se, připojit se
keep up with - stíhat, zvládat tempo
leave out - nechat, vynechat
let down - zklamat
look after - starat se
look forward to - těšit se
look into - prohlížet, hledat
look up - najít
miss out - přeskočit
pick up - vyzvednout
put off - odložit
put up with - vycházet, snést
run into - srazit
run out of - dojít něco
run thtough - vysvětlit
show off - chlubit se
sort out - vyřešit
speak out - mluvit otevřeně
stand for - tolerovat
told off - vynadat
turn off - vypnout
turn out - ukázat se
turn up - dostavit, objevit se
wore off - pominout
work out - přijít na něco, rozluštit