Slovíčka

Série slovíček Lékařská terminologie - 5. lekce

(Latina)

abdominalis e - břišní
abducens entis - odtahující, odtahovací
acer acris acre - ostrý
adiuvans antis - pomáhající, pomocný
aequalis e - rovný, stejný
afferens entis - přívodný, přinášející
ascendens entis - stoupající, vzestupný
auxilium ii n - pomoc
biceps bicipitis - dvojlavý (genitiv v celém znění)
brevis e - krátký
bronchialis e - průduškový
caecus a um - slepý
capitalis e - hlavový, týkající se hlavy
cardinalis e - hlavní, základní
carotis idis f - krkavice
celer eris ere - rychlý
cervicalis e - krční, šíjový
collateralis e - pobočný, na stejné straně ležící
columna ae f - sloup
communis e - společný, obecný
constituens entis - určující
corrigens entis - upravující
cranialis e - lebeční
crus ris n - bérec
cubitus i m - loket
cutaneus a um - kožní
deciduus a um - padavý
decolor oris - bezbarvý
deformans antis - znetvořující
degener eris - degenerovaný, zrudný
delirium ii n - blouznění
delirium tremens - blouznění při opilství
dens deciduus - mléčný, dočasný zub
dens molaris - stolička
dentalis e - zubní
descendens entis sestupující -
dislocatio onis f - přemístění, posunutí
distalis e - vzdálený
dorsalis e - hřbetní
efferens entis - odvodný
entermittens entis - přerušovaný
ethmoides es - čichový
extractio onis f - vynětí
femoralis e - stehenní
fortis e - silný
frontalis e - čelní
gravis e - těžký
incipiens entis - začínající
intercostalis e - mezižeberní
lacteus a um - mléčný
latens entis - skrytý
lateralis e - postranní
lateris utriusque - na obou stranách
letalis e - smrtelný
lumbalis e - bederní
medicinalis e - léčivý
molaris e - mlecí
mollis e - měkký
multiplex icis - mnohočetný
nasalis e - nosní
neonatus i m - novorozenec
nephrogenes es - ledvinového původu
occipitalis e - týlní
ophtalmicus a um - oční
parietalis e - nástěnný, temenní
pectoralis e - hrudní
perforans antis - prostupující, pronikající, proděravějící
pernamens entis - trvalý, stálý
praecox cis - předčasný
praemolaris e - třenový
prominens entis - vyčnívající, vystupující
proximalis e - bližší trupu
punctus a um - bodný
quadriceps ipitis - čtyřhlavý
recurrens entis - zpětný
remedium ii n - léčivý prostředek
remittens entis - ustávající, povolující
renalis e - ledvinový
sacralis e - křížový
senilitas atis f - senilita
simplex icis - jedoduchý
solubilis e - rozpustný
solvens entis - rozpouštějící
spinalis e - páteřní, míšní, hřbetní
spondylitis itidis f - zánět obratlů, páteře
sternalis e - hrudní (kost)
temporalis e - spánkový
teres etis - oblý, hladký
triceps ipitis - trojhlavý
ulnaris e - loketní
versicolor oris - pestrý, barevný
vertebralis e - obratlový
xiphoideus a um - mečovitý
zinci oxidum - oxid zinečnatý
zincum i n - zinek