Slovíčka

Série slovíček Lékařská terminologie - 4. lekce

(Latina)

antibioticum i n - antibiotikum
arthritis itidis f - zánět kloubů
asthma tis n - astma
basis is f - spodina, základna
bronchitis itidis f - zánět průdušek
carcinoma tis n - rakovina
certus a um - jistý
cirrhosis is f - ztvrdnutí urgánu
coccyx gis f - kostrč
colitis itidis f - zánět tlustého střeva
continuus a um - trvalý, souvislý, plynulý
contusio onis f - zhmoždění
cystis is f - cysta
deformitas atis f - znetvoření
derma tis n - škára, kůže
diagnosis is f - diagnóza
diaphragma tis n - bránice
diffusus a um - rozptýlený
dosis is f - dávka
encephalitis itidis f - zánět mozku
extra (akuz) - mimo kromě + předložka
febris is f - horečka
flos floris m - květ
ganglion ii n - nervová uzlina
gaster gastris f - žaludek
glandula ae f - žláza
gramma tis n - gram
graviditas atis f - těhotenství
haematoma tis n - krevní výron
haemodialysis is f - hemodialýza
hepar atis n - játra
hepatitis itidis f - zánět jater
hypophysis is f - hypofýza
chronicus a um - chronický
inflammatio onis f - zánět
inter (akuz) - mezi
intra (akuz) - v, uvnitř, během
iris idis f - duhovka
laceratio onis f - roztržení
larynx gis m - hrtan
lentus a um - pomalý
narcosis is f - narkóza
nephrosis is f - nezánětlivé onemocnění ledvin
nervosus a um - nervový
oedema tis n - otok
os coccygis - kostniční kost
os sacrum - křížová kost
pancreas tis n - slinivka břišní
parotis idis f - příušní žláza
parotitis itidis f - zánět příušní žlázy
pars tis f - část, díl
pelvinus pelvicus a um - pánevní (2 tvary masculina)
periphericus a um - vnější
pertussis is f - dávivý kašel
phalanx gis f - článek prstu
pharynx gis m - hltan
plica ae f - řasa
propter (akuz) - pro skrze kvůli
punctio onis f - nabodnutí
resectio onis f - vynětí
rheumaticus a um - revmatický
sacer sacra sacrum - svatý
sclerosis is f - skleróza
sepsis is f - sepse, otrava krve
siccus a um - suchý, vysušený
sine (abl) - bez
sitis is f - žízeň
spasticus a um - křečovitý
sphincter eris m - svěrač
subacutus a um - méně náhlý
supra (akuz) - nad
symptoma tis n - příznak, projev
systema tis n - systém
trauma tis n - poranění
tuberculosis is f - tuberculoza
tussis is f - kašel
ulcerosus a um - vředovitý
ureter eris m - močovod