Slovíčka

Série slovíček Lékařská terminologie - 1. lekce - 2. část

(Latina)

abdomen inis n - břicho
abductor oris m - odtahovač svalu
ablatio onis f - ablace, odnětí, snětí
adductor oris m - přitahovač
adspersorius a um - zasypávací
animal alis n - živočich
apex icis m - hrot
ars artis f - umění
articulatio onis f - kloub
auris is f - ucho
avis is f - pták
axis is m - osa
benignus a um - nezhoubný
calcar aris n - ostruha
canalis is m - kanál
caninus a um - psí
caput itis n - hlava
cavitas atis f - dutina
cervix icis f - hrdlo
cochlear aris n - lžíce
combustio onis f - spálenina
contra (akuz) - proti předložka
cor dis n - srdce
corpus oris n - tělo
cortex icis m - kůra
coxa ae f - kyčel
cutis is f - kůže
dens caninus - špičák zub
dens dentis m - zub
dens incisivus - řezák
deviatio onis f - deviace
distorsio onis f - vyvrtnutí
dolor oris m - bolest
femur oris n - strhno
flexor oris m - ohybač
folium ii n - list
foramen inis n - otvor
hallux ucis m - palec u nohy
homo inis m - člověk
humanus a um - lidský
incisivus a um - řezající
infans antis m f - dítě, nemluvně
infusio onis f - infuze
iniection onis f - injekce
intravenosus a um - nitrožilní
kalinus a um - draselný
lac lactis n - mléko
lacer era erum - tržní
lactosum i n - mléčný cukr
mamma ae f - prst
mandibula ae f - dolní čelist
massa ae f - hmota
maxilla ae f - horní čelist
medulla ae f - dřeň
medulla oblongata - prodloužená mícha
mixtura ae f - směs
mucosus a um - hlenovitý
oblongatus a um - prodloužený
orbita ae f - očnice
palatinus a um - patrový
palpebra ae f - oční víčko
papilla ae f - bradavka
pasta ae f - pasta
patella ae f - čéška
planus a um - plochý, rovný
pneumonia ae f - zánět
porta ae f - průchod
post (akuz) - po, za (pád)
profundus a um - hluboký
pulpa ae f - dřeň, dužina
purificatus a um - čištěný
purus a um - čistý
raphe es f - šev
rima ae f - štěrbina
ruptura ae f - trhlina, prasknutí
ruptus a um - prsklý
scapula ae f - lopatka
sinister tra trum - levý
spina ae f - trn, hřeben, rožštěp
spina bifida - rozštěp páteře
spurius a um - nepravý
sub (abl) - pod (kde?)
sub (akuz) - pod (kam?)
submucosus a um - podslizniční
substantia ae f - hmota
sutura ae f - šev
systole es f - systola
tabuletta ae f - tableta
tela ae f - tkáň
therapia ae f - léčba
thoracicus a um - hrudní
tibia ae f - holeň
tinctura ae f - tinktura
tonsilla ae f - mandle
transversus a um - příčný
tuba ae f - trubka
tuba uterina - vejcovod
tunica ae f - vrstva
tunica mucosa - slinice
ulna, ae f - loketní kost
urinarius a um - močový
uterinus a um - děložní
uvula ae f - čípek
vagina ae f - pochva
valeriana ae f - kozlík
valvula ae f - chlopeň
vena ae f - žílá
vertebra ae f - obratel
verus a um - pravý
vesica ae f - měchýř
vesica fellea - žlučník
vesica urinaria - močový měchýř