Slovíčka

Série slovíček Lékařská terminologie - 1. lekce - 1. část

(Latina)

acutus, a, um - akutní, prudký
ad (akuz) - k, do, při + pád
albus, a, um - bílý
anatomia, ae, f - anatomie
anemia, ae, f - bílý
anomalia, ae, f - anatomie
antagonista, ae, f - činitel opačně působící
aorta, ae, f - aorta, srdečnice
apertus, a, um - otevřený
aqua, ae, f - voda
areola, ae, f - dvoreček
arteria, ae, f - tepna
ascites, ae, m - břišní vodnatelnost
auricula, ae, f - ouško, boltec
belladonna, ae, f - rulík
bifidus, a, um - dvojklaný
bursa, ae, f - váček
cavus, a, um - dutý, vyhloubený
clavicula, ae, f - kliční kost
coccygeus, a, um - kostriční
complicatus, a, um - složitý, komplikovaný
compositus, a, um - složený
congenitus, a, um - vrozený
concha, ae, f - skořepa
coronarius, a, um - věnčitý
costa, ae, f - žebro
crista, ae, f - hrana
dentista, ae, m - dentista
dexter, tra, trum - pravý
diabetes, ae, m - průduch, průtok, úplavice
diastole, es, f - diastola
diphtheria, ae, f - záškrt
dyspnoe, es, f - dušnost
e, ex (abl) - z, ze, zevnitř
et - a, i, také
externus, a, um - vnější
fascia, ae, f - povázka
felleus, a, um - žlučový
fibula, ae, f - lýtková kost
forma, ae, f - tvar, podoba
fractura, ae, f - zlomenina
gangraena, ae, f - sněť, gangréna
griseus, a, um - šedivý
gutta, ae, f - kapka
haemorrhagia, ae, f - krvácení
hernia, ae, f - kýla
chamomilla, ae, f - heřmánek
chirurgicus, a, um - chirurgický
chole, es, f - žluč
ignotus, a, um - neznámý
in (abl) - v, ve, na (kde?)
in (akuz) - do, na (kam?)
incisura, ae, f - zářez, rýha
insufficientia, ae, f - nedostatečnost, selhání
internus, a, um - vnitřní
lagena, ae, f - lahev
latus, a, um - široký
ligua, ae, f - jazyk