Slovíčka

Série slovíček Medical english - skeleton a muscles

(Angličtina)

agonist - vykonavatel prvního pohybu
antagonist - vykonavatel opačného pohybu
appendicular skeleton - postranní skelet
arch - obratlový oblouk
articular cartilage - kloubní hlavička
atria - síně
axial skeleton - axiální skelet
bone marrow - kostní dřeň
brain case - ochrané pouzdro mozku
cardiac muscle - srdeční sval
clavicle - klavikula
collarbone - clavicle
collarbone - clavicle
compact bone - kompaktní kost
connective tissue - spojovací tissue
diaphysis - tělo dlouhé kosti
epiphysis - konec dlouhé kosti
eye-sockets - oční jamky
facial expression - výraz obličeje
girdle - pletenec
gooseflesh - husí kůže
haematopoiesis - krvetvorba
hyoid bone - jazylka
incurable - nevyléčitelný
intervertebral discs - meziobratlové ploténky
joint - kloub
joint head - hlava kloubu
joint socket - kloubní jamka
ligament - vaz
limbs - končetiny
locomotion - lokomoce
muscle attachments - připojení svalů
muscle tone - partial contraction, stálý tlak
nasal cavity - nosní dutina
nonstriated - bez svalových vláken
ossification - osifikace bone growth
osteal - kostní
osteal - kostní
osteoblast - bone building cell
osteoclasts - bone destroying cells
osteocytes - mature bone cells
pectoral girdle - horní pletenec
pelvic girdle - pánevní pletenec
periosteum - povrh kostí
peristalsis - peristaltický pohyb
posture - držení těla
rickets - křivice, rachitis
shoulder blade - scapula
shoulder blade - scapula
sinuses - postranní nosní dutiny
smooth muscles - ploché svaly
spinal chord - páteřní mícha
striated muscle fibres - odlišná svalová vlákna
synergist - muscle, that helps other skeletal muscle in their action
tendon - šlacha
ventricles - komory
vertebral column - páteř
voluntary - pod naší kontrolou