Slovíčka

Série slovíček Biology english - cell

(Angličtina)

amyloplast - plastid se škrobem
cell membrane - buněčná membrána
cell wall - buněčná stěna
centrioles - centrioly
cytoplasm - cytoplazma
druse crystal - drůzy
Golgi apparatus - golgiho aparát
golgi vesicles - váčky Golgiho aparátu
chloroplast - chloroplast
lysosome - lyzozóm
microtubules - mikrotubuly
mitochondrion - mitochondrie
nucleolus - jadérko
nucleus - jádro
pinocytotic vesicle - váček z pinocitózy
raphide crystal - raftid
ribosome - ribozom
rough ER - drsné ER
smooth ER - hladké ER
vacuole - vakuola