Slovíčka

Série slovíček Biology english - photosynthesis

(Angličtina)

anaerobic - bez kyslíku
atp synthetase - ATP syntáza
autotrophs - autotrofní organismy
cuticule - kutikula
epidermis - epidermis
glycolysis - glykolýza
granum - grana
chlorophyll - chlorofyl
chloroplast - chloroplast
Krebs cycle - krebsův cykl
leaf - list
light-independent reaction - na světle nezávislá reakce
mesophyll cells - buňky mezofylu
nucleus - jádro
photosynthetic - fotosyntéza
photosynthetic pigments - fotosyntetické pigmenty
stroma - stroma
sunlight - sluneční záření
thylakoid - tylakoid