Slovíčka

Série slovíček Biology english - genetics

(Angličtina)

allele - alela
carrier - přenašeč
dominant - dominantní
gene - gen
genotype - genotyp
hereditary defect - dědičný defekt
heredity - dědičnost
heterozygous - heterozygot
homozygous - homozygot
lethal - smrtelná
offspring - potomstvo
phenotype - fenotyp
probability - předpokládaná vlastnost
punnett square - čtverec na genetiku
recessive - recesivní
remedy - lék
sickle cell anemia - onemocnění krevních buněk
trait - rys
ulcer - vřed