Slovíčka

Série slovíček Chemical english - atoms and compounds

(Angličtina)

acid - kyselina
acid - a substance with a pH of less that 7
alkali metal - alkalické kovy
alkaline earth metal - kovy alkalických zemin
aluminium - hliník
amphoteric - amfoterní
argon - argon
artificial - not natural
atom - atom
basic - základní
behave - chování látek
behaviour - za jakých podmínek reaguje látka
beryllium - beryllium
bind - spojit se
boiling point - bod varu
boron - bor
calcium - vápník
carbon - uhlík
compound - sloučenina
compress - stlačit
condense - kondenzovat
copper - měď
decrease - snižovat se/zmenšit se
electric charge - elektrický náboj
electron - elektron
element - prvek
evaporate - vypařovat
fluorine - flor
force of attraction - vztažné síly
gas - plyn
halogen - halogeny
hardness - tvrdost
helium - helium
hydrogen - vodík
charge - náboj
chlorine - chlor
identical - stejné
increase - vzrůstat
iron - kov
isotope - isotop
lead - olovo
liquid - kapalina
lithium - lithium
magnesium - horčík
mass - hmota
mass number - nukleové číslo
metal - kov
metalloid - prvek s vlastnosti kovu, který je nekov
neon - neon
neutron - neutron
nickel - nikl
nitrogen - dusík
noble gas - vzácné plyny
non-metal - nekovy
nucleus - jádro atomu
outer shell - vnější vrstvy atomu
oxygen - kyslík
particle - částice
period - perioda
periodic table - periodická tabulka
phosphorous - fosfor
potassium - draslík
precious metal - vzácné kovy
property - vlastnost
proton - proton
proton number - protonové číslo
reactive - reaktivní
reactivity - reaktivita
relative atomic mass - relativní atomová hotnost
silicon - křemík
sodium - sodík
softness - měkkost
solid - tuhost
solidify - zpevnění (ztuhnutí)
sulphur - síra
symbol - symbol
tin - cín
unstable - nestabilní
vapour - páry