Slovíčka

Série slovíček New english file - lesson 6

(Angličtina)

admire - obdivovat
alive - naživu
asthme - astma
audience - publikum
award - cena, ocenění
based on - založený na
battlefields - bojiště
belong - patřit, náležet
breathtaking - vyrážející dech
cast - herecké obsazení
courage - odvaha
dead - mrtvý
destination - cíl, destinace
destroy - zničit, rozbít
disaster - pohroma
dub - dabovat
film crew - filmový štáb
film set - lokace filmu
filmed on location - filmováno v terénu
for instance - například
foundation - nadace, základ
guided - s průvodcem
guided tour - prohlídka s výkladem průvodce
honour - čest, pocta
hunger - hlad
choice - výběr
illness - nemoc, choroba
impressed - zaujatý
insult - urazit, napadnout, urážka
interpreter - tlumočník
justice - spravedlnost
keep doing - pokračovat
law - právo, zákon
magnificent - nádherný
masterpiece - mistrovské dílo
matter - záležitost
nightmare - noční můra
on location - v terénu
otherwise - jinak
pack - sbalit se , batůžek
play the part - hrát roli
plot - děj
poverty - chudoba
prize - cena
raise - sehnat, vydělat
rebuild - přestavět
refugee - uprchlík, utečenec
replace - nahradit
sack - vyhodit (z práce), pytel, sáček
scene - scéna
script - scénář
sequel - pokračování
set - scéna, výprava
shoot (a film) - natáčet (film)
sign - podepsat, značka
speech - řeč
suitable - vhodný
tirelessly - neúnavně, vytrvale
unbearable - nesnesitelný
unforgettable - nezapomenutelný
uninhabited - neobydlený
vaccinate - očkovat
wonder - divit se