Slovíčka

Série slovíček Санкт-Петербург

(Ruština)

zахватить - obsadit, zmocnit se
zнатьь-и ж - šlechta, společeská smetánka
zодчий - stavitel
архитектурный ансамбль - architektonický soubor
бастион - bašta
беспокойство - neklid
бирюzовый цвет - tyrkysová barva
в ходе войны - v průběhu války
вzять штурмом - vzít útokem
верфь - loděnice
вождь - vůdce
воплощение идеи - uskutečnění ideje
входить в состав - být součástí
город-мираж - město-přízrak
государственный виzит - státní návštěva
грандиоzный масштаб - ohromný rozměr
гранит - žula
дамба - přehrada
державный - mocný, mohutný
колонна - sloup
кораблестроение - stavba lodí
лаzоревый цвет - blankytná barva
лавра - mužský klášter
Медный всадник - Měděný jezdec
набережная - nábřeží
наводнение - povodeň
нанести поражение - porazit
напряженность - napětí
общность строений - soubor staveb
окраска - zabarvení
окрестность - okolí
особенность - zvláštnost
подниматься - stoupat
поражать - udivovat, ohromovat
проиzводить впечатление - činit dojem
прорубить - prosekat
психическая устойчивость - psychická odolnost
пушка - dělo
раzбить сад - založit sad
раzведенные мосты - zdvižené mosty
рукав дельты - říční rameno delty
скульптура - socha
сооружение - stavba
сплав художественных традиций - spojení uměleckých tradic
торговый путь - obchodní cesta
требовать - vyžadovat
усыпальница - hrobka
учебное zаведение - učební zařízení
фигурная стрижка деревьев - ořezání stromů do tvaru
холм - kopec
чугунные решетки - litinová zábradlí
шпиль - špice věže