Slovíčka

Série slovíček New english file - lesson 5

(Angličtina)

abroad - v cizině
absent - nepřítomný
according to - podle (názoru)
admire - obdivovat
aim - cíl
anniversary - výročí
balance - rovnováha
ban - zakázat, zákaz
be lost - být ztracený
benefit - mít prospěch, užitek; užitek, prospěch
cleanse - čistit
concentrate - soustředit (se), hromadit (se), koncentrát
counter-revolution - kontrarevoluce
deligfted - potěšený
divine - božský, nádherný, skvělý
encourage - povzbuzovat
facial - obličejový, lícní
flavour - příchuť, chuť, aroma
fridge - lednice
frivolous - lehkovážný, lehkomyslný
fuel injection - vstřikování paliva
glad - rád, potěšený
global - globállní
gossip - pomluva, pomlouvat
government - vláda
gym - tělocvična
hardly ever - sotva, jet-tak tak, skoro ne
heaven - nebe, ráj
however - však, avšak
chat - klábosit, povídat si
in general - obecně, celkově
increase - zvýšit, přibývat
instead - namísto toho
keep fit - kondiční cvičení, udržovat se v dobré fyzické kondici
laugh - zasmát se
lively - temperamentní
mass-produced - masově vyráběný
massage - masáž
meditation - rozjímání, meditace
multinational - mezinárodní, mnohonárodní, nadnárodní společnost
nails - nehty
on the other hand - na druhé straně
organic - otganický
pedicure - pedikúra
planet - planeta
play games - hrát hry
polish - leštidlo, leštěnka, (vy)leštit, nablýskat
promote - podporovat, propagovat, povýšit
propose - navrhnout, nabídnout, předložit
protect - chránit, ochraňovat
reduce - snížit
remind - připomenout
resident - (místní) obyvatel, stálý, mající stále bydliště
rule - pravidlo, předpis
salary - plat
salesman - prodavač, obchodní zástupce
satisfying - uspokojující
sauna - sauna
see friends navštívit přátele -
sheets - prostěradla, listy, archa
similar - podobný
skin - kůže
smooth - hladký, jemný, uhlazený
soap - mýdlo
spa - lázně
stay in - zůstat doma
steam - pára
stick - lepit
sticky - lepivý, lepkavý
stuntman - kaskadér
succeed - uspět
suit - vyhovovat
survive - přežít
tend to - mít sklony k
thermal - termální
tip - tip, spropitné
topic - téma
tough - těžký
tragic - tragický
trainer - trenér, cvičitel, instruktor
treatment - léčba
trivial - bezvýznamný, nedůležitý, triviální
unemployment - nezaměstnanost
value - hodnota
whereas - zatímco, kdežto
wildlife - divoká zvěř, život v přírodě