Slovíčka

Série slovíček Direkt neu 1 - základní slovesa

(Němčina)

antworten - odpovědět
arbeiten - pracovat
aufstehen - vstát
bestellen - objednat
dürfen - smět
empfehlen - doporučit, poradit
essen - jíst
fahren - jet
fragen - optat se
geben - dát
gefallen - líbit se
haben - mít
heißen - jmenovat se
helfen - pomoci
kommen - přicházet
können - umět, moci
lesen - číst
mögen - chtít, mít rád
müssen - muset
nehmen - vzít
probieren - zkoušet
sein - být
schlafen - spát
sollen - mít
spielen - hrát si
sprechen - mluvit
studieren - studovat
vergessen - zapomenout
wissen - vědět
wohnen - bydlet
wollen - chtít