Slovíčka

Série slovíček Direkt neu 2 - 19BC

(Němčina)

anschliessend - následně
aufholen - dohnat
ausleihen - vypůjčit
behalten - zapamatovat si
beibringen - naučit
bis - než
das Schulbuch - učebnice
der Lernstoff - učivo
der Stundenplan - rozvrh hodin
der Unterschied - rozdíl
die Nachhilfe - doučování
enttäuscht sein - být zklamaný
halten für - považovat za
merken - uvědomit si
sich versammeln - shromáždit se
sich zusammensetzen - sejít se
streng - přísný
verteilen - rozdělit