Slovíčka

Série slovíček Maturita Solution Unit 3

(Angličtina)

accountant - účetní
air hostess - letuška
air-traffic controller - řídící letového provozu
aircraft pilot - pilot letadla
applicant - uchazeč
application - žádost
apply - žádat
archaeonogist - archeolog
astronaout - atronaut
athlete - sportovec, atlet
banker - bankéř
beaty therapist - kosmetička
builder - stavitel
building site - staveniště
call centre - telefonické centrum
caretaker - správce, domovník
carpenter - tesař
carrer - kariéra
civil servant - státní úředník
co-operative - ochotný spolupracovat
coal miner - horník
colleague - kolega, spolupracovník
confident - sebejistý
conscientious - svědomitý, pečlivý
creative - tvořivý, nápaditý
deal with - jednat s někým, zabývat se
degree - stupeň, titul
dental assistant - zubní asistent
determined - odhodlaný
earn - vydělat
electrician - elektrikář
employer - zaměstnavatel
energetic - energetický
enthusiastic - nadšený, zapálený
fill in - vyplnit
fitness instructor - instruktro ve fitness
flexible - pružný, přizpůsobivý
flight attendant - letuška
get down (to work) - začít (pracovat)
give up - vzdát se, přestat (s něčím)
graduate - absolvent vysoké školy
hard-working - pracovitý
challenging - náročný
chef - šéfkuchař
child minder - opatrovník dětí, chůva
in charge of - mít na starost
income - příjem
interview - pohovor, rozhovor
IT consultant - IT specialista
laboratory - laboratoř
labourer - dělník
lay off - propustit s práce
loan - půjčka
lorry driver - řidič nákladního auta
manual - ruční, manuální
mathematician - matematik
mechanic - mechanik
menial - nekvalifikovaný
minority - menšina
nursery school teacher - učitelka v mateřské školce
off work - na nemocenské, nebýt v práci
on your own - samostatně
optician - optik
out of work - bez práce
paperwork - papírování
part-time - (práce) na částečný úvazek
pharmacist - lékárník
plasterer - štukatér
plumber - instalatér
police officer - policista
polite - slušný, zdvořilý
politician - politik
positive - kladný, pozitivní
public - veřejnost
put away - odložit něco (na později)
recruitment agency - agentury pro zprostředkování zaměstnání
reference - reference, doporučení
refuse collector - popelář
reliable - spolehlivý
research scientist - vědec ve výzkumu, badatel
retire - jít do důchodu
rewarding - naplňující, přinášející uspokojení
salary - plat
sales representative - obchodní zástupce
self-motivated - motivovaný|
set up - založit, zahájit
shift - směna
social worker - sociální pracovník
software programmer - programátor
spokesperson - tiskový mluvčí
stressful - stresující
subsidised - dotovaný
supervise - dohlížet
suspicion - podezření
tedious - nudný, jednotvárný
telesales operator - prodejce po telefonu
thoughtful - ohleduplný, přemýšlivý
trainee - učeň, praktikant
translator - překladatel
trustworthy - důvěryhodný
unskilled - nevyučený
vocational - pracovní, profesní
well-paid - dobře placený
work on - pracovat na (něčem)
work out - vyřešit, vypočítat